Ordførere går sterkt imot politistasjon på Heimdal

Ordførere i seks kommuner sør for Trondheim frykter at politiressursene trekkes mot Trondheim. De vil heller ha ny politistasjon i Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal eller Melhus.

Heimdal politistasjon

Heimdal har i dag en politistasjon. Politimesteren foreslår at Heimdal blir

Foto: Peter Breivik

Bakgrunnen er forslaget til struktur for det nye Trøndelag politidistrikt.

Politimester Nils Kristian Moe har foreslått at kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu får tjenestestedene Heimdal, med ny politistasjon Sør, Røros og Oppdal.

– Undertegnede representanter (...) vil på det sterkeste be om at Politistasjon Sør legges utenom Trondheim kommune. Vi frykter at en lokalisering på Heimdal vil trekke ressursene mer til Trondheim sentrum,og at kommunene lenger sør dermed vil få et svekket nærpoliti, skriver ordførerne i Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i en felles uttalelse som ble levert fredag.

– I strid med intensjonene

Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune

Rennebus Ola Øie er en ordførerne som går imot politimesterens forslag.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Forslaget er ikke godt, sett i sammenhgeng med nærpolitireformen, mener de.

– Dette er i strid med intensjonene bak reformen, og vi forutsetter derfor at vårt innspill blir tatt til følge, skriver ordførerne.

De påpeker at målet om 45 minutter responstid for 90 prosent av befolkningen blir ivaretatt med god margin, selv om Polititasjon sør legges et annet sted enn Heimdal.

Vil ha stasjon lenger sør

De mener også at det er en dårlig løsning at Trondheim kommune deles opp i to enheter (sentrum og sør), og at det skal være to politistasjoner i samme kommune.

Med bakgrunn i dette ber de om at Politistasjon Sør heller legges i en av de seks kommunene som skal dekkes opp av stasjonen.