Ordfører om kjønnsdelt SFO: – Skal ikke forekomme

Trondheim kommune har nå informert alle rektorer i kommunen om at kjønnsdelte SFO-planer ikke er akseptabelt.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap)

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap) liker ikke at guttene skal ha fart og moro i gymsalen og rebusløp, mens jentegruppa skal lage pennal og ha neglespa.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Mens guttene på skolefritidsordningen ved Steindal skole i Trondheim skal ha fart og moro i gymsalen, skal jentegruppa ha neglespa.

Den kjønnsdelte SFO-planen kritiseres av både kjønnsforskere og politikere.

– Dette er en praksis som formannskapet både i februar i år og i 2014 slo fast at vi ikke skal ha i Trondheim-skolene. Derfor har rådmannen informert alle rektorer om at de som har slik praksis, må avvikle det, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) til NRK.

Hun er ikke kjent med at andre skoler i Trondheim har slik praksis.

– Jeg forutsetter at rektorene følger opp det formannskapet har vedtatt.

Laster innhold, vennligst vent..

Kjønnsforsker: – Tilbake til 50-tallet

Agnes Bolsø, sosiolog og kjønnsforsker

Agnes Bolsø er sosiolog og kjønnsforsker ved NTNU.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

SFO-planen minner professor Agnes Bolsø om 1950-tallets strenge kjønnsdeling.

– Dette gir assosiasjoner til bibelske og religiøse forskrifter for hva kvinner kan gjøre og ikke, og til vitenskapen på 1800-tallet som sa at kvinner ikke hadde hjernekapasitet til arbeid utenfor hjemmet. Det var kjønnsklisjeer som fikk oppsving på 50-tallet, sier Bolsø til NRK.

Hun er sosiolog og kjønnsforsker ved Institutt for tverrfaglige kulurstudier på NTNU, og mener det er bra at kommunen nå griper inn.

– Det var enormt rart og overraskende å se dette i 2016, sier hun.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener det rette ville vært å ha en liste der alle kunne melde seg på alt.

– Jeg tror de i beste mening, men på en dum måte, bidrar til å begrense valgfriheten til både jenter og gutter på denne skolen, sier Bjurstrøm.

– Trodde det var en spøk

Det var Hanne Moe Reitan, som er Venstre-politiker i Trondheim, som delte bildet av planen på sin Facebook-side, noe som satte sinnene i kok hos mange.

– Jeg trodde først det var en spøk, jeg trodde det ikke var vanlig å dele gutter og jenter og i hvert fall ikke stereotypisk som dette, sier Reitan.

SFO-programmet for Gutteklubben og 4 Girls Only ved Steindal skole i Trondheim

SFO-programmet for Gutteklubben og 4 Girls Only ved Steindal skole i Trondheim.

Elevene selv ønsket ordningen

Ordningen med jente- og gutteklubb ved Steindal skole ble til etter elevenes egne ønsker, og har vart i ti år. Det er 1,5 timer i uka av et totaltilbud på 20 timer ved skolefritidsordninga.

– Vi har tatt med barna på råd, og det er et tilbud som elevene har gledet seg til i 3. og 4. klasse. Jentene ønsket noen aktiviteter som var bare for dem, sier rektor ved Steindal skole, Kristin By Vollset, til NRK.

Hun understreker at dette er et tilbud ungene kan melde seg på og at det er frivillig.

– Dette gjelder en av mange aktiviteter som er på SFO i løpet av ei uke. Vi vil nå ta dette opp i foreldreutvalget og ta en evaluering på det i personalet, sier Vollset.