Takker nei til millioner fra vindkraft – må kanskje legge ned skole og barnehage

Namsskogan kommune står i fare for å legge ned både skole og barnehage på grunn av dårlig økonomi. Likevel setter ordføreren uberørt natur foran økte skatteinntekter fra vindkraft.

Oppføring av vindmøller i Haraheia, Roan

SIER NEI: Mange trønderske lokalpolitikere vil ikke ha flere slike vindkraftanlegg som dette i Roan kommune. Selv om det kunne gitt gode skatteinntekter for kommunene. Bildet er fra 2018 da vindkraftanlegget ble bygget.

Foto: Ole Martin Wold / Fosen Vind

Ordfører Stian Brekkvassmo i trønderkommunen ønsker ikke utbygging av vindkraftanlegg i sin kommune.

– Selvsagt kunne det vært fristende med de ekstra skatteinntektene, men da måtte vi ha ødelagt uberørt natur i kommunen. Og det vil i alle fall ikke jeg, sier Brekkvassmo.

Namsskogan-ordføreren mener særskatten som skal gi kommunen skatteinntekter fra slike anlegg, også er for usikker til at de vil satse på den i framtiden.

Stian Brekkvassmo, ordfører i Namsskogan kommune

VIL IKKE BYGGE UT VINDKRAFT: Ordfører Stian Brekkvassmo vil ikke være med på at de vil ofre Trones skole for å ta vare på naturen i kommunen.

Foto: Olav Andreas Finanger Sandmo

Dårlig kommuneøkonomi

Akkurat nå står Namsskogan kommune i fare for å måtte legge ned Trones skole med 14 elever, og Brekkvasselv barnehage på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

Kommunale skatteinntekter fra vindkraftverk kunne dermed ha kommet godt med, men Brekkvassmo tviler på at det er riktig vei å gå.

– Vi må selvsagt ta diskusjonen. Men vi har også tidligere sagt nei til vindkraft i kommunen. For naturen er en salgsvare for oss, sier han.

– Da ofrer dere heller Trones skole?

– Nei, jeg vil ikke si det. Da vil vi heller bygge ut Trongfossen og få fire-fem millioner kroner mer i skatteinntekter fra vannkraft. Det naturinngrepet er så mye mindre, enn å ofre et helt fjell, sier Brekkvassmo.

Men ordføreren er langt fra alene om å si nei til mer vindkraft i regionen. Mange andre lokalpolitikere i andre kommuner sier nå nei til mer vindkraft i fylket, viser en ringerunde NRK har gjennomført i arbeidet med NRKs valgomat.

Trones skole i Namsskogan

KAN BLI NEDLAGT: Trones skole i Namsskogan er en barneskole med 14 elever fra 1. til 7. klasse. Den kan bli lagt ned for at kommunen skal spare penger.

Foto: NRK

Store protester flere steder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut mange trønderske kommuner som mulige områder for framtidig utbygging av vindkraft i Norge. Til sammen 27 prosent av arealet i Trøndelag står i denne planen.

Men lokalt er motstanden stor. Både på Frøya og i Flatanger har det vært store protester mot utbyggingen av vindkraft på land.

Denne uka sa Fylkestinget i Trøndelag nei til mer vindkraft.

– Trøndelag har allerede tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som det er konsesjonsgitt og utbygd. Vi har tatt vårt ansvar i den globale klimadugnaden, uttalte fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

– Overraskende hvor fort politikerne har snudd

– Det er overraskende hvor fort politikerne har snudd i denne saken. Men det er jo svært gledelig, sier Jannike Reymert, leder i Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen.

Namdalen er en region som blir sterkt berørt hvis NVEs vindkraftplan blir realisert.

– Reindrifta vil ikke klare seg hvis dette fortsetter. Ære være demonstrantene på Frøya og i Flatanger som har klart å sette dette på kartet og vise konsekvensene av å få vindturbinene rett opp i fleisen, sier Reymert til NRK.

Statssekretær Liv Lønnum (Frp) fra Olje- og energidepartementet lover å lytte til alle lokalpolitikere i denne saken.

– Vi er klar over at Trøndelag allerede har en del utbygget vindkraft. Departementet åpner for innspill over hele landet før vi skal gjøre en samlet vurdering. Det har vært et prinsipp med lokal forankring, og det ønsker vi det skal være fremover også, sier Lønnum til NRK.

Fikk veier og sykeheim

I Roan på kysten av Trøndelag valgte politikerne å si ja til vindkraftanlegg på fjellet. Det gir nå gir kommunen 20 millioner kroner hvert år i skatteinntekter.

– Det er som å ha vunnet i Lotto. Det er gull verdt for oss, sier ordfører Einar Eian (H).

– Framover trenger jo Norge fornybar energi, og dette har samtidig gitt oss midler til å bygge både sykeheim og ny vei, forteller varaordfører Erik Jakobsen (Ap) i Roan til NRK.

Einar Eian, ordfører Roan

LOTTOGEVINST: I Roan får kommunen 20 millioner kroner i året i skatteinntekter fra vindkraftanlegg, forteller ordfører Einar Eian (H).

Foto: Rita Kleven