NRK Meny
Normal

Optimisme i sauenæringen

Tre av fire sauebønder i Nord-Trøndelag ønsker å utvide eller fortsette som de gjør i dag.

Tre av fire sauebønder i Nord-Trøndelag ønsker å utvide saueholdet eller å fortsette som de gjør i dag. Ei fersk undersøkelse viser optimisme blant bøndene på tross av store utfordringer.

Torfinn Sivertsen

Torfinn Sivertsen sier han trives med å drive med sau.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Jeg trives med det jeg holder på med, og det er vel dette jeg kan, sier Torfinn Sivertsen i Verdal.

Han driver med sau, og sier at han kan tenke seg å fortsette med det til han blir pensjonist.

Få hadde valgt annet yrke

En undersøkelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser altså at tre av fire sauebønder i fylket ønsker å utvide saueholdet eller fortsette som de gjør i dag.

Bare tolv prosent hadde valgt et annet yrke hvis de skulle starte på nytt.

Glad landbruksdirektør

Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal sier de er glade for resultatene i undersøkelsen.

– Det er en næring som har tro på framtiden. Over 60 prosent av sauebøndene kunne tenkt seg å bli sauebønder på nytt, og en stor andel ønsker å øke produksjonen.

61 prosent av fylkets 492 sauebønder har svart på undersøkelsen.

– Uavklart om rovdyr

Selv om det er stor optimisme i næringen, mener nestleder Arvid Wold i Nord-Trøndelag Sau og Geit at håndteringen av rovdyrproblematikken er uavklart.

– Det er et rovdyrforlik, men det kommer inn tolkinger og vi ser at det plutselig blir store tap igjen, sier Wold.

Torfinn Sivertsen forteller at rovdyrtapene i deres områder har gått opp siden 2007.

– Det fører til ganske store problemer hvis man må flytte beiteområder og drive saueholdet på et annet sted enn der gårdsbruket ligger. Det gjør det nesten umulig å fortsette, sier Arvid Wold.