Hopp til innhold

Oppvaskmøte om barnevernet

Rådmannen i Orkdal sier hun ennå ikke vet hvor stort omfanget av de kritikkverdige forholdene i kommunens barnevernstjeneste er.

Ekstraordinært møte Orkdal

Politikerne i Orkdal hadde tirsdag kveld et ekstraordinært møte for å diskutere kritikken som har kommet mot barnevernet i kommunen. (sittende rundt bordet f.v. rådmann Grethe Metliaas og ordfører Gunnar Hoff Lysholm)

Foto: Ella Berit Mathisen / NRK

Avisa Sør-Trøndelag om barnevernkritikken

Avisa Sør-Trøndelag har gjennom flere artikler omtalt de kritikkverdige forholdene.

Foto: Faksimile Avisa Sør-Trøndelag
Avisa Sør-Trøndelag om barnevernkritikken

En tidligere barnevernansatt har fortalt Avisa S-T om fiendtlige og nedlatende holdninger til brukerne.

Foto: Faksimile Avisa Sør-Trøndelag
Gunnar Hoff Lysholm, ordfører i Orkdal

Orkdal-ordfører Gunnar Hoff Lysholm krever at det ryddes opp i barnevernet i kommunen. (Arkivbilde)

Foto: Lise Sørensen / NRK

I flere oppslag har Avisa Sør-Trøndelag skrevet om en ukultur som skal eksistere i barnevernstjenesten i Orkdal.

Ifølge avisa blir enkelte av de ansatte i barnevernet blant annet beskyldt for løgn og dokumentfalsk, og en tidligere ansatt har fortalt om fiendtlige og nedlatende holdninger mot brukerne.

Antallet klager mot barnevernstjenesten skal ha vært uvanlig mange, og alvorlighetsgraden skal ha vært så stor at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i mai innkalte rådmannen til et møte.

Problemet er bare at politikerne i kommunen ikke har blitt informert om dette før Avisa Sør-Trøndelag nylig tok opp saken, og derfor var det i dag tid for et oppvaskmøte.

– Kan ikke ha hemmeligheter

Ivar Konrad Gangås (KrF) var en av politikerne som kom med kraftig kritikk av rådmannens håndtering.

– Det er trist for en politiker at denne saken har pågått en stund uten at vi har blitt informert om den.

Hva mener du burde vært gjort?

– Rådmannen burde umiddelbart tatt opp dette med den politiske ledelsen. Man kan ikke sitte med hemmeligheter overfor politikerne som vedtar budsjett og som er interessert i at tjenesteytelsene er gode, sier Gangås til NRK.

Krever endringer i barnevernet

Orkdal-ordfører Gunnar Hoff Lysholm hevder at han fikk se brevet fra Fylkesmannen først i går, og at han ikke var klar over alvorligheten i saken før lokalavisa tok kontakt.

– Jeg ønsker ikke at noen som helst tjeneste i Orkdal kommune skal ha et slikt omdømme som avisen har beskrevet av barnevernet.

Nå krever han endringer.

– Det som måtte være galt må bli rettet opp umiddelbart. Ikke minst må det bli tatt skikkelig kontakt med de som disse sakene gjelder, og det må bli gjort et skikkelig internarbeid i barnevernet, sier ordføreren.

Hevder at ordføreren ble informert

Dette internarbeidet er allerede i gang, forteller Ellen Wahlmann, som er enhetsleder for helse og familie med ansvar for barnevernet.

– Nå vil vi selvsagt gå gjennom alle interne rutiner og prosedyrer, og snakke med de ansatte. Vi vil at det skal fungere bra, sier Wahlmann.

Rådmann Grethe Metliaas hevder at ordføreren ble informert om kritikken mot barnevernet, men at saken ikke ble vektlagt i og med at det var snakk om enkeltsaker.

– Dette var en stund tilbake, så vi husker nok litt ulikt. Det var nok nevnt, uten at det var en veldig stor sak i dialogen oss imellom.

Du får kritikk for å ha kalt møtet med Fylkesmannen for en uformell samtale. Hvorfor valgte du å kalle innkallinga for det?

– Det er klart at man av og til kan se at ordbruken har vært uheldig, men det var for å si at det ikke var snakk om et tilsyn. Vi var innkalt til en samtale, og det var for å understreke det, sier rådmann Metliaas.

Tar til seg kritikken

Hun forteller at de tidligere har levd i troen om at kommunen har hatt en tjeneste med god kvalitet.

– Så det er ennå litt uklart hvor stort omfang disse kritikkverdige forholdene har.

Tar du til deg kritikken du har fått under dette møtet og i løpet av de siste dagene?

– Ja, det er klart det. Jeg ser jo at ting kunne vært håndtert annerledes. Det er jo slikt man ofte gjør i ettertid.

Saken vil komme opp for kontrollutvalget på et til nå ubestemt tidspunkt.