Dette skjulte seg under askelaget

To gravhauger på Berg i Stjørdal skjulte mye mer enn hva arkeologene hadde forventet.

Fotsålefigurer

To helleristninger i form av fotsålefigurer ble funnet under et brannlag i ei grav i Stjørdal.

Foto: Anne Haug

– Dette er nesten en arkeologisk sensasjon. Rett og slett helt fantastisk, sier Anne Haug, forsker og arkeolog ved Vitenskapsmuseet.

For tre uker siden startet arkeologer fra Vitenskapsmuseet i Trondheim å grave i to gravhauger som ligger på et nedlagt grustak på Berg i Stjørdal.

De forventa seg ikke helt det store.

– Nå er det bare latter og glede her. Vi bryr oss ikke om været en gang, sier Haug.

Arkeologene Live Nordervaal og Silje Rullestad Sandø

Arkeologene Live Nordervaal og Silje Rullestad Sandø viser stolt fram fotsålefigurene.

Foto: Anne Haug

Risset inn i berget

Under gravinga fant arkeologene brente rester som sannsynligvis stammer fra menneskebein.

– Vi tror det kan ha vært en kremasjonsgrav, sier Haug.

Men det var mer.

– Under det vi tror er et gravsted dukka det opp berg og der har vi funnet helleristninger

Så langt har arkeologen funnet fire fotsåle-figurer og fem skålgroper.

Unikt funn

Video Arkeologisk skatt

Se arkeologene i arbeid på feltet.

Ifølge Haug er det forbindelsen mellom helleristningene og gravstedet som er det unike.

– Det er tydelig en bevisst handling. Å risse inn figurer under et gravsted forteller noe om ritualene og hvordan de begravde sine døde.

Funnet er helt unikt.

– Det er første gangen i Trøndelag at det er gjort slike funn som dette med den konteksten. Vi kjenner til lignende funn i Sverige og på Lista. Men i Trøndelag ser det ut som det er første gang dette dukker opp.

Helleristninger

To båtfigurer og et par fotsåler med tær ble funnet like sør for grava.

Foto: Anne Haug

Ritualer fra jernalderen

Foreløpig vet ikke arkeologen alderen på grava.

– Men vi kan finne ut alderen på menneskebeinene og dermed nærme oss årstallet eller perioden når gravleggelsen har funnet sted. Det vi tror er at det stammer fra bronse- eller jernalderen.

Ingen hadde forventet å finne det som nå har kommet for dagen.

- Nei, dette er rett og slett ren bonus for oss, sier Haug.

Kveldsvisning

De er ikke helt ferdige med utgravinga, men nå står det iallefall ikke på arbeidslysten.

– Vi er ikke helt ferdig med å grave etter brannlaget heller, og det tyder på at det kan dukke opp flere helleristninger i bunnen av denne grava. Det har begynt å snø her, så nå jobber vi på spreng for å bli ferdig i løpet av dagen.

For interesserte kan det bli mulig å se det unike funnet.

– Vi skal prøve å gjennomføre en kveldsvisning. Vi har tenkt å gått hit en kveld og lyse opp berget og da kommer figurene enda tydeligere fram.

Helleristninger

Her ser man rester av brannlaget med intakt kantstein. Fotsålefigurene skimtes i forgrunnen.

Foto: Anne Haug