Opprydding til 221 millioner i gang i Trondheim

Sjøbunnen i store deler av havneområdet i Trondheim er svært forurensa. Nå skal det ryddes opp for flere hundre millioner kroner, og i dag startet arbeidet i Ravnkloa.

illustrasjon renere havn trondheim

ILLUSTRASJON: De forurensede massene på sjøbunnen i Trondheim blir dekt med ren og knust kalkstein. Dette gjør at forurensinga blir isolert.

Foto: Paranode

Silje Salomonsen

Prosjektleder for Renere havn Trondheim, Silje Salomonsen.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– I Ravnkloa legger vi på 40 centimeter med knust kalkstein, det består av to lag et filterlag og et erosjonslag. Erosjonslaget gjør at båttrafikken kan gå som normalt uten at det skader filterlaget under, sier prosjektleder for Renere havn Trondheim, Silje Salomonsen til NRK.

– En risiko for økosystemet

Fungerende seksjonsleder ved Miljødirektoratet, Kristine Mordal Hessen, forteller at det er viktig å få ryddet opp i sjøbunnen for å hindre at miljøgiftene spres oppover i næringskjeden og til slutt havner på matfatet vårt.

– Forurensninga finner vi i flere havneområder og byer i Norge og det kommer blant annet fra tidligere industriutslipp, kloakkutslipp og gamle avfallsfyllinger. Så det er gamle synder vi nå må rydde opp i, sier Hessen til NRK.

– Hvor alvorlig har forurensninga i Trondheim vært?

– Det er forurenset med tungmetall og menneskeskapte organiske miljøgifter som utgjør en risiko for økosystemet, og derfor er det viktig at det ryddes opp, sier hun.

SE REPORTASJEN (Artikkelen fortsetter under):

Bilder fra opprydding og mudring i kanalen i Trondheim. Både spunting og buksering av lekter.

SE VIDEO: Arbeidet med opprenskinga av Trondheim havn startet på tirsdag.

Skal være ferdig i 2016

De forurensede massene på sjøbunnen skal enten mudres og-/eller tildekkes. Mudring vil si å flytte løsmasser på havbunnen fra et sted til et annet. Dette kan føre til at forurensninga legger seg tilbake på sjøbunnen etter at den har virvlet opp, derfor tildekkes det ofte med rene masser etterpå.

Ved å tildekke blir forurensninga isolert, og dette hindrer at miljøgiftene virvler opp og spres ut til havet, skriver Renere havn på sine hjemmesider. Oppryddinga gjennomføres i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna i Trondheim og tiltakene skal være ferdig i 2016.

Regninga på 221 millioner kroner er et spleiselag mellom Trondheim havn, Trondheim kommune og staten. Målet er et renere miljø for alt som rører seg i- og rundt havet.

– Alle havner og fjorder i Norge med forurensning bidrar til miljøgiftnivået som vi finner ute i det åpne havet. Når vi rydder opp i Trondheim sikrer vi det framtidige biologiske mangfoldet her, men vi bidrar også på større sikt, sier Salomonsen.

trondheim havn

Oppryddinga gjennomføres i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna i Trondheim og tiltakene skal være ferdig i 2016.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK