Opprør for posten

Ordfører Erik Seem i Grong gjør sammen med flere andre norske ordførere opprør mot EUs postdirektiv.

Grong-ordfører Erik Seem
Foto: Kjartan Trana

Ordførerne frykter direktivet fører ei rasering av posttilbudet i distriktene. Det viser en ny undersøkelse utført for fagforbundet Postkom.

Pressedirektør Kjell Rakkenes i Posten Norge hilser derimot direktivet velkommen.

- Vi synes det er bra at norske politikere og myndigheter nå må betale hva det koster for de posttjenestene de ønsker, sier Rakkenes.

Krever veto

Om halvannet år kan Postens monopol på å frakte post under 50 gram forsvinne. Men åtte av ti ordførere krever at Norge utsetter eller legger ned veto mot direktivet.

- Vi mener at direktivet vil føre til ei dårligere tjeneste for oss som bor i distriktene i Norge, sier ordfører Erik Seem (Sp) i Grong.

- Hvorfor skal folk i byene subsidiere din post?

- Fordi omfordeling er et godt prinsipp, sier Seem

- Østlandet betaler

I dag koster det like mye å sende et brev fra nord til sør, som innenfor en av storbyene.

Slik vil det ikke bli om direktivet innføres, hevder leder i Postkom, Odd Christian Øverland.

- Posttjenestene i Norge i dag finansieres hovedsaklig fra et befolkningstett område på Østlandet, der du har store brevvolum og store inntekter. I resten av landet er kostnadene vesentlig høyere enn inntektene, sier Øverland.

Siste fra Trøndelag