Oppretter tilsynssak mot overlege og Helse Nord-Trøndelag

Både Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har opprettet tilsynssaker mot en overlege ved Sykehuset Levanger og mot Helse Nord-Trøndelag. Bakgrunnen er to pasienter som mener de ble feilbehandlet.

Sykehuset Levanger

To pasienter ved Sykehuset Levanger mener de ble feilbehandlet i 2016. Nå skal sakene vurderes av Statens helsetilsyn.

Foto: Rita Kleven

I 2016 ble en pasient operert i en fot og en annen operert for ryggplager av en lege ved Sykehuset Levanger.

Begge mener de ble utsatt for feilbehandling, og klaget saken inn til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Nå er sakene sendt videre til Statens helsetilsyn, skriver Trønder-Avisa.

I tillegg ber Fylkesmannen Helsetilsynet vurdere om Helse Nord-Trøndelag har et systemansvar for det som har skjedd.

Mener operasjonen ikke ble utført i tråd med faglig forsvarlighet

Pasienten som ble fotoperert klaget først inn helsehjelpen som ble gitt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen hentet da inn en vurdering av sakkyndig på feltet, som mente overlegen ikke hadde utført operasjonen i tråd med god faglig forsvarlighet. Vurderingen gjorde at Fylkesmannen opprettet en egen tilsynssak mot legen.

Marit Dypdal Kverkild

– Det alvorlige er at det ikke er bare én, men to saker, sier fylkeslege Marit Dypdal Kverkild.

Foto: NRK

Den andre pasienten klaget på helsehjelpen som ble gitt i forbindelse med ryggplager, og ifølge oppsummeringsbrevet mener pasienten at vedkommende ble feilbehandlet av overlegen.

I denne saken har Fylkesmannen ikke klart å finne en sakkyndig til å vurdere saken, og har derfor sendt den til Statens helsetilsyn for avgjørelse.

Fylkesmannen reiser spørsmål om legen har opptrådt uforsvarlig i begge sakene som er klaget inn, og om det eventuelt kvalifiserer for en reaksjon mot overlegen, skriver Trønder-Avisa.

– Alvorlig at det er to saker

Fylkesmannen ber også Helsetilsynet vurdere om Helse Nord-Trøndelag har et systemansvar for det som har skjedd. Bakgrunnen for dette er at en uttalelse fra avdelingsledelsen i helseforetaket oppfattes som å ta overlegen i forsvar, skriver avisa.

Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild sier dette er en alvorlig sak.

– Det alvorlige er at det ikke er bare én, men to saker. Helse Nord-Trøndelag skal sørge for god helsetjeneste til innbyggerne, sier fylkeslege Marit Dypdal Kverkild til avisa.

I en e-post til Trønder-Avisa skriver fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, at de er kjent med saken og er innforstått med alvoret.

– Vi har samarbeidet med tilsynsmyndighetene om saken, men må avvente med å kommentere den ut over dette til Statens helsetilsyn har fått ferdigbehandlet og kommet med sine vurderinger, skriver Skogen.

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille