Hopp til innhold

Oppdrettslaks rømte i Froan

Mye tyder på at lite laks rømte da det gikk hull på en oppdrettsmerd i Froan i Sør-Trøndelag.

– Vi er rimelige trygge på at det er et lite antall. Vi tror nå at det dreier seg om noen hundre fisker, sier oppdrettssjef Bjørn Larsen i Salmar til Adressa.no.

Rømmingen ble oppdaget tirsdag da det ble oppdaget et hull i ei not ved et anlegg ved Sørøyflesa.

Fiskeridirektoratet opplyser at de ikke har oversikt over hvor mye fiske som er på rømmen.

Hull på gunstig sted

Hullet oppstod som følge av slitasje forårsaket av en bunnring som hadde endret fasong, opplyser Bjørn Larsen.

– Hullet er på halvannen meter, men det ligger helt nede ved havbunnen hvor det oppholder seg lite fisk. Dette er gunstig med tanke på størrelsen på rømningen, sier oppdrettssjefen i Salmar.

Selskapet har undersøkt to andre merder med samme produksjonsnummer uten at det er funnet samme svakhet.

Gjenfangstfiske

Det er satt ut garn i området for å fange oppdrettslaks på rømmen.

Til nå er det fanget elleve laks i disse garnene, får NRK opplyst.

Lakseoppdrett i Froan er omstridt. Anlegget drives på dispensasjon.

Froan er et vernområde som har Ramsar-status.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.