Forskning: Oppdrettslaks har nedsatt hørsel

Ny forskning viser at halvparten av oppdrettslaksen i verden har nedsatt hørsel på grunn av deformerte øresteiner.

Laks i merd

Misdannelser gjør at opptil 50 prosent av hørselen er borte hos oppdrettslaks, viser ny forskning fra NINA.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vår forskning tyder på at fisk som har denne misdannelsen kan miste opptil 50 prosent av hørselen. Det sier Tormey Reimer ved Universitet i Melbourne i ei pressemelding.

Sammen med Norsk institutt for naturforskning, NINA, har de lagt fram en fersk studie om oppdrettslaks.

Sjelden misdannelse hos villaks

I pressemeldinga går det fram at forskerne nylig oppdaget at den ene eller begge øresteinene eller otolittene er misdannet hos halvparten av all oppdrettslaks, en misdannelse som er langt sjeldnere å se hos villfisk.

Øresteinene er sanseorganer i fiskens indre øre som er avgjørende for fiskens hørsel og balanse.

–De deformerte øresteinene er større, lettere og skjørere, og måten de fungerer i øret endres, sier Reimer i pressemeldinga.

Prøver av norsk oppdrettslaks

Forskerne har tatt prøver av oppdrettslaks fra Norge, Canada, Skottland, Chile og Australia som er allerede største lakseproduserende land i verden.

Oppdrettslaksen er sammenlignet med laks fra 21 norske villaksbestander.

Det forskerne så var at misdannelsen er langt mer vanlig i oppdrettsfisk enn i villfisk, melder NINA på sine nettsider.

Ifølge forskerne oppstår slike misdannelser tidlig i fiskens liv, ofte i klekkeriet. Årsaken til dette er ikke kjent.

– Studien stiller spørsmål om velferden til produksjonsdyr, sier medforfatter i denne studiene, Tim Dempster.

Dårligere overlevelse

Seniorforsker i NINA, Arne Johan Jensen, har studert overlevelse hos anleggsprodusert laksesmolt som settes ut i Auravassdraget.

– I snitt må det settes ut 2,4 anleggsprodusert laksesmolt for å erstatte én villfisk. Hørselsskader kan være en del av forklaringen på hvorfor utsatt fisk har dårligere overlevelse enn villfisken, sier Jensen.