Hopp til innhold

Oppdrettsgigant går hardt ut mot Mattilsynet

Lerøy Midt er svært kritisk til hvordan Mattilsynet har uttalt seg, og tar nå til motmæle i et 17 siders langt tilsvar.

Laks som er angrepet av lakselus

Bildet fra Langskjæra-anlegget som er drevet av Lerøy Midt, viser at lakselus har spist seg helt ned til hodebeinet på laksen. Selskapet skriver i et tilsvar at de har gjort alt for å bli kvitt lakselus.

Foto: Mattilsynet

"Vi må medgi at vi er meget skuffet over hvordan Mattilsynet har fremstilt oss og våre ansatte gjennom massiv medieomtale før selskapet og dets ansatte har fått anledning til å benytte sin tilsvarsrett", står det blant annet i tilsvaret.

NRK har i de siste ukene skrevet en rekke saker om Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett, som har blitt politianmeldt av flere aktører, etter brudd på dyrevelferdsloven i fiskerioppdrettsanlegg. En samlet miljøbevegelse og Norges fiskeriminister var rystet over bildene som ble tatt på yttersiden av Frøya tidligere i høst.

– Ikke grunnlag for anmeldelse

Lerøy Midt har vært svært tilbakeholden med tilsvar de siste ukene, men skriver nå at de føler seg urettferdig fremstilt. De mener også at anmeldelsen er urimelig.

– De har gjort det svært vanskelig for oss med aktiv forhåndsprosedering og forhåndsdømming i media. Vi forstår hvilke forhold vi er anmeldt for, men ut ifra vår kunnskap om situasjonen, mener vi at en anmeldelse er helt urimelig. Men vi har ingenting å frykte, fordi vi har stor tiltro til rettssikkerheten i dette landet, sier konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group, Stig Nilsen, til NRK.

Omfanget av skader

I varselet fra Mattilsynet kommer det frem at minst 170.000 individ har fått omfattende skader som følge av luseangrep på anlegget Langskjæra. Lerøy Midt tilbakeviser dette.

– Det er en alvorlig misforståelse, sier Nilsen.

– Hva mener dere er det riktige tallet?

– Vi har ikke operert med tall, men har vært tydelig på at fisk ble skadet etter massive lusepåslag mot slutten av august, noe vi sterkt beklager. Tallet Mattilsynet bruker er tatt ut fra statistikken for kvalitetsnedgradering på slakteriet. Kvalitetsnedgradering fra Superior til produksjonsfisk trenger ikke nødvendigvis å ha noe som helst med lakselus å gjøre, og i hvertfall ikke lidelser hos fisk, sier Nilsen.

Brente dokumenter

Lerøy Midt avfeier også at de har gjort noe galt da de brente opp grunnlagsdataene for lusetelling ved anlegget sitt.

"Våre medarbeidere på denne lokaliteten har fulgt vanlig praksis med registrering i den elektroniske informasjonsportalen. Mattilsynets begrepsbruk om at disse skjemaene er "brent" er derfor i høy grad egnet til å skape misforståelser og fremstille medarbeidere og selskapet i et dårlig lys", skrives det i rapporten.

Men Mattilsynet sier at dere er pålagt å oppbevare dem?

– Her mener vi Mattilsynet ikke leser sine egne dokumenter godt nok. Vi har forholdt oss til forskriften som krever elektronisk lagring og rapportering gjennom Altinn. Mattilsynet har ikke ønsket en dialog før de sendte varselet, og går i stedet aktivt ut i media å påstår at vi har brent dokumentene. Det er svært uheldig, sier Nilsen.

NRK har vært i kontakt med Mattilsynet, som ikke ønsker å kommentere saken før de selv har gått nøye gjennom tilsvaret fra Lerøy Midt.

Siste fra Trøndelag