Operasjonsstuer står ubrukte

Nye operasjonsstuer ved St. Olavs hospital står ubenyttet. Sykehuset frykter at takene ikke er sikre nok.

St. Olavs Hospital sett fra Utsikten i juni 2009
Foto: Tor Beisvåg

Ledelsen ved St. Olavs hospital er skeptisk til å ta i bruk operasjonsstuene ved det nye bevegelsessenteret.

De frykter at takene i operasjonsrommene er konstruert slik at det kan sive inn vann, støv eller røyk i de sterile rommene.

– Det viktigste å få avklart nå er å finne ut om takene kan brukes som de er, og om det er noe risiko knyttet til det, sier konstituert direktør Gudmund Marhaug ved St. Olavs hospital.

Han sier til Dagens Medisin at både sykehusets tekniske avdeling og flere innleide firma er skeptiske til takløsningene.

Byggingen av det nye sykehuset har ført til flere skandaleoppslag, blant annet ved fødeavdelingen .

Må trille pasientene til høyblokka

Bevegelsessenteret er første ferdige senter i den nåværende fase to av utbygginga ved St Olavs. Snart skal imidlertid både gastro- og hjerte- og

Fagdirektør ved St. Olavs Hospital, Gudmund Marhaug

Konstituert direktør ved St.Olavs hospital.

lungesenteret være klar for innflytting. Også disse sentrene er berørt av samme usikkerhet ved takene.

Inntil videre trilles derfor pasientene til den gamle høyblokka ved St. Olavs for operasjon.

Så langt er det ikke regnet på hva en eventuell utbedring av takene vil koste. Og direktør Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt-Norge, som har ansvaret for utbygginga, sier til Dagens Medisin at det kommer en rapport som vil vise at takene er godt nok sikret.


Les også: fødeavdelingen