Ønsker seg psykiatriske ambulanser

Ambulansetjenesten frykter at de må vente i tre år før det kan bli en realitet.

Ambulansetjenesten Sør-Trøndelag

Fagansvarlig Gunnar Vangsberg og ambulansesjef Erlend Sundland i Sør-Trøndelag ambulansetjeneste ønsker seg psykiatriske ambulanser til Trondheim.

Foto: Ingvild Sættem Beltesbrekke / NRK

Ambulansesjef Erlend Sundland i Sør-Trøndelag er redd de må vente til neste anbudsrunde før psykiatriske ambulanser er på plass i fylket.

– Ambulansetjenestene er ute på anbud, og anbudene varer i fem år. Nå er det igjen tre år av denne perioden, og da er det ikke lagt opp budsjett til noe sånt denne anbudsperioden, forklarer Sundland til NRK Trøndelag.

Denne løsningen er allerede tatt i bruk andre steder i landet.

– Vi har sett at andre store byer som Bergen og Stavanger har satt i gang dette, og fagfolkene mener det er et behov og politiet avløses slik at de kan gjøre politiarbeid, påpeker ambulansesjefen.

1000 anrop

Hvert år får AMK i Trøndelag nærmere 1000 anrop hvor det er behov for psykiatrisk ekspertise.

– De aller fleste av psykiatriske oppdrag i dag dekkes av ambulansetjensten selv på en utmerket måte, men du har tilfeller der du er nødt til å be om hjelp fra politi for å håndtere utagerende og kanskje farlige pasienter, forklarer fagansvarlig Gunnar Vangberg ved ambulansetjenesten.

Han ønsker seg nå en bedre ansvarsfordeling på området.

– Politiet gjør en veldig god jobb, men det prinsippielle ved at syke mennesker behandles av helsepersonell er viktig her, mener Vangberg.

Han viser til positive erfaringer i de byene hvor man har tatt i bruk slike ambulanser.

– Pasientene er veldig godt fornøyde med det, de føler seg godt ivaretatt, og det er også langt mindre stigmatiserende at det kommer en ambulanse hjem enn en politibil.

Prioriteringer

– Først må vi sette oss ned og diskutere hva som er behovet. Når det er klart og vi har kartlagt kostnadene, er det et prioriteringsspørsmål i fremtidige budsjettforhandlinger, sier administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs hospital til NRK Trøndelag.

Han er ikke fremmed for å innføre tiltaket allerede innen nåværende anbudsperiode.

– Det er et spørsmål om hvordan du prioriterer. Psykiatrien har jo fått en ganske stor opptrapping, og det ligger i langtidsplanene at det fortsatt skal satses på, sier Kvernmo.

Han vil likevel ikke love at det dermed blir psykiatriske ambulanser med det første.

– Jeg vil ikke forskutere hva jeg er villig til, men jeg vil møte fagfolk, gjerne også politi og ambulansefolk, og lære litt mer om hva dette egentlig er for noe, og så får vi ta stilling til hvordan vi prioriterer pengebruken etter det, konkluderer Kvernmo.