Ønsker langtunnel til ti milliarder gjennom Malvik

Prosjektleder Torun Hellem i Bane NOR har i dag fortalt politikerne i Trondheimsregionen at de skrinlegger alternativet med toglinje langs sjøen og går for langtunnel gjennom Malvik.

Trønderbanen

Det blir vanskeligere å komme seg ned til sjøen og friluftsområdene, hvis banen går vers gjennom boområder.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Bane NOR, tidligere Jernbaneverket, la i november frem fire alternative traseer for en dobbeltsporet jernbane fra Trondheim til Stjørdal.

På møtet med politikerne i Trondheimsregionen har Torun Hellem fortalt at Bane NOR ikke vil gå for toglinje langs sjøen, men langtunnel gjennom Malvik. Utbyggingen vil koste rundt ti milliarder kroner.

– Vi går for tunnelalternativet fra Ranheim til Hommelvik, fordi alternativet langs sjøen får miljøkonsekvenser og det tar lengre tid å kjøre der, sier prosjektleder Torun Hellem i Bane NOR til NRK.

Fornøyd med alternativet

Dette er en tilrådning fra Bane NOR som skal sendes til kommunal behandling før påske. Deretter må det bevilges fra samferdselsdepartementet.

Ingrid Aune

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, er fornøyd med Bane Nors valg av langtunnel.

Foto: Morten Kjennerud / Arbeiderpartiet

– Med dette alternativet vil skinnene i stor grad følge den eksisterende linja, sier Hellem.

Politikerne har lenge ønsket seg tunnelalternativet.

– Jeg er veldig glad for at dobbeltspor i langtunnelløsningen kommer så godt ut, både når det gjelder kostnadseffektivitet og å få ned reisetiden slik at enda flere passasjerer kan komme seg fort og miljøvennlig frem på trønderbanen, sier ordfører i Malvik kommune, Ingrid Aune.

Her kan du se Bane NOR sitt forslag til dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. De anbefaler forslag D2:

Et kvarter kortere reisetid

Med tunnelalternativet vil reisetiden mellom Trondheim og Værnes kortes ned med opp til 14,5 minutter

– Så vidt jeg vet er det det største enkelttiltaket i Norge med mest bespart tid. Det er viktig, fordi vi vet at det å få ned reisetiden er det som får folk til å velge kollektivløsninger framfor å kjøre bil, sier Aune.

I Malvik har interessegruppen «Malvikstranda – tog og/eller trivsel» siden 2013 kjempet for å få lagt dobbeltsporet i langtunnel. Nå kan det se ut som de kan få gjennomslag for forslaget.