Her vil de ikke felle bjørn i år

Naturvernforbundet ønsker ingen felling av bjørn i Trøndelag i år.

Bjørn

En lav bjørnebestand gjør at Naturvernforbundet i år ønsker at kvoten i trønderfylkene skal være på null.

Foto: Arne Nævra / Scanpix

Arnodd Håpnes

Fagleder i Norges Naturvernforbund, Arnodd Håpnes, sier de er bekymret for den lave bestanden.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Torsdag skal Rovviltnemda bestemme kvotene for årets bjørnejakt.

En lav bestand gjør at Naturvernforbundet ønsker at kvoten for Trøndelag skal være på null.

– Vi er bekymret fordi Stortinget har sagt at bjørnebestanden skal mer enn dobles, og per i dag så er bestanden på tur ned, sier fagleder i Norges Naturvernforbund, Arnodd Håpnes til NRK.

– Bør ikke ta ut flere dyr

Norges Naturvernforbund har sendt brev til Miljøverndepartementet der de utrykker sin bekymring for bjørnebestanden i Norge.

Håpnes mener det er nødventig at lisenskvoten til bjørn i år settes til null.

– Vi har brukt argumenter som at bestanden allerede går nedover, og man skal da være svært forsiktig med å ta ut flere dyr, sier han.

Lei rabiate hannbjørner

Styreleder i Norsk sau og geit, Ove Ommundsen, kjøper ikke argumentene til Naturvernforbundet, og mener det er mer enn nok bjørn i Norge.

– Det er for mye bjørn og spesielt for mye hannbjørn, sier Ommundsen.

– Vi har altfor mange rabiate hannbjørner som løper rundt, og disse har ingenting å si for avlen. De må tas ut, og da er det vil det være helt feil å si at kvoten i Trøndelag skal være på null.

– Naturlig med lisensjakt

Miljøverndirektør hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Svein Karlsen, mener heller ikke at det er nødvendig å stramme inn lisenskvoten hvis man skal nå målet om en økt bjørnebestand.

– Jeg synes det er naturlig at vi skal ha en mulighet for lisensjakt på bjørn i de områdene hvor det ikke er mål om yngling, sier han til NRK.