Ønsker grensejusteringer

Fylkesmanne Inge Ryan mener det må noen grensejusteringer til for å få til en ideel reform. Verrabotn bør bli en del av Indre Fosnen kommune. I tillegg mener han Lund i Nærøy bør bli en del av nye Namsos kommune. I tillegg ber Ryan kommunaldepartementet se på fylkesgrensa på øya Austra.