Ønsker flere innvandrere

Politimester Per M. Marum lover nå flere tiltak for å bekjempe rasisme i politikorpset i Sør-Trøndelag.

Per M. Marum

Politimester Per M. Marum legger fram rapporten som avdekker rasistiske holdninger i politiet. Nå varsler han tiltak.

Foto: Stian Arnesen / NRK

 - Åtte av 27 studenter ved Politihøgskolen med innvandrerbakgrunn er fra Sør-Trøndelag. Så her har vi  virkelig mulighet til å rekruttere kolleger med innvandrerbakgrunn til politikorpset vårt, sier Marum til NRK Trøndelag.

NTNUs rapport Tillitt på Prøve viser at én av ti mener bruk av ord som svarting og pakkis er akseptabelt, og nær én av seks sier at det er rasistiske holdninger blant de politansatte.

Marum vil nå sette i verk tiltak for å bedre situasjonen.

Politiet skal få bedre kunnskap om det flerkulturelle samfunnet, hospitere andre politienheter, og jobbe med rekruttering av innvandrere.