– Vi trenger mer kunnskap om farlige branner

En av landets fremste branneksperter mener kunnskapen hos fagfolk flest er for dårlig. Nå ønsker han en egen brannutdanning ved NTNU.

Brann Orkanger

Kunder og ansatte ved Amfi-senteret i Orkanger ble evakuert da det begynte å brenne i butikksenteret onsdag kveld i forrige uke.

Foto: Tina Krieger

Brannforsker, Sintef

Ragnar Wighus er sjefsforsker ved Norges branntekniske laboratorium. Han mener folk i Norge mangler kompetanse på området.

Foto: Morten Andersen/NRK
Vraket er ute av Gudvangatunnelen

Lastebilbrannen i Gudvangatunnelen førte til at flere pådro seg røykskader.

Foto: Johan Moen / NRK

Kjøpesenterbrannen i Orkdal, fabrikkbrannen på Ranheim og lastebilbrannen i Gudvangatunnelen, alle i løpet av den siste måneden, får en av landets fremste branneksperter til å reagere.

Ragnar Wighus er sjefsforsker ved Norges branntekniske laboratorium. Her driver de med oppdragsforskning for ulike bedrifter, men samfunnet får sjelden kjennskap til disse resultatene.

Eksperten mener den generelle brannkunnskapen hos fagfolka i landet er for dårlig.

– Jeg mener de som fatter beslutninger om installasjoner av brannsikringstiltak i tunneler og store bygg burde hatt bedre kompetanse på dette området. Det finnes mange brann-rådgivere rundt om i landet vårt, men de har ingen reell kompetanse når det kommer til store branner. Man tror på myter og installerer ofte utstyr som ikke burde ha vært der, sier han til NRK.

Vil ha brannutdanning på maternivå

Brannutdanning

– Kunne blitt katastrofalt

Det er omtrent to uker siden at førerhuset til en semitrailer tok fyr i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane. Dette kunne ha gått riktig galt dersom lastebilen hadde hatt last på hengeren, mener Wighus.

– Når lasten på lastebilen brenner så blir røyk- og varmeutviklinga mye, mye større. Det kunne fått katastrofale følger for de 70 som befant seg der inne da brannen herjet, sier han.

I en nedlagt vegtunnel har forskerne ved Sintef testet ut hvordan store tunnelbranner arter seg. Dette er spesialkunnskap mange beslutningstakere burde hatt, ifølge eksperten.

Vil ha brannutdanning

– Brannvesenets ledere er per i dag ikke toppkompetente på brann- og brannutvikling. Der burde det ha vært flere folk med god nok kunnskap. Også i direktorater og departmeneter burde flere ha hatt bedre kompetanse. I de senere årene har det foregått en utvikling hvor jus har fått mer fokus enn reell kunnskap om brann. Før var det mange flere ingeniører som jobbet i slike direktorater, nå blir det færre og færre.

Nå vil Wighus at kunnskapen fra brannlaboratoriet skal bli til en brannfaglig master- og doktorgradsutdanning på NTNU.

Ole Ludvigsen

Ole Ludvigsen i Trondheim brann- og redningstjeneste sier at en ny utdanning er på vei.

Foto: Arne Fenstad / NRK

– Brann som fenomen, som fysikk og kjemi, er så kompleks, og dette trenger vi å vite mer om. Vi har alle forutsetninger for å gjennomføre en slik utdanning her i Trondheim, og det er i dag noen undervisningskurs i brannfaget, men det er for smalt, sier han.

– Jeg tror ikke brannstatistikken i landet vil bli forbedra dersom man fortsetter på dette nivået. Norge ligger høyt når det gjelder antall brannskader, og jeg ser ikke at dette vil forandre seg i tida framover hvis vi ikke satser mer på kunnskap hos dem som skal lære opp fagfolka.

Kan bli ny utdanning

Ole Ludvigsen i Trondheim brann- og redningstjeneste sier at de har et samarbeid med SINTEF, men at forskningen ofte er mer tilpasset oppdragsgiverne enn brannfolkene.

Og planer om en utdanning på universitetsnivå er klare.

– Vi ønsker også å utdanne brannfolk på universitetsnivå, som Wighus påpeker at man, sier Ludvigsen som henviser til en rapport om framtidens brannutdanning.

Ifølge ham gjenstår det kun å bestemme hvor utdanningen skal ligge, og å finne ut hvem som skal finansiere den.

Ranheim

Torsdag forrige uke ble papirlageret til Peterson Packaging på Ranheim helt ødelagt i brann. Lageret inneholdt flere tusen tonn papir, og rett ved siden av bygget lå det anlegg både med tungolje, diesel og gass.

Foto: Henrik Sundgård