Ønsker bøter for forsinket sensur

Siden juni har Maren Grinden ventet på behandling av en klage fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studentparlamentet ved HiST ønsker at skolen skal innføre bøter for forsinket sensur.

Rotvoll, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studentparlamentet ved HiST ønsker å innføre bøter for forsinket sensur, som det har blitt gjort på NTNU og NMBU.

Foto: Margareth

Maren Grinden fikk ikke resultat som forventet etter siste eksamen på sykepleierstudiet på Høgskolen i Sør-Trøndelag i juni. Hun sendte klage til høyskolen og ventet svar innen tre uker, noe hun ikke fikk.

– Da jeg ringte skolen og lurte på hvor klagen lå i løypa, fikk jeg kontrabeskjed om at det blir kanskje august/september. Da ble jeg veldig skuffa, sier Grinden.

Maren Grinden

Maren Grinden er ikke fornøyd med at HiST ikke holder behandlingsfristen for klager.

Foto: Ragnhild Melbye / NRK

Det siste eksamensresultatet på HiST førte til at Grinden ikke fikk vitnemål. Hun mener at høyskolen burde tatt sine studenter mer seriøst ved å behandle deres klager på feilaktige avgjørelser til rett tid.

– Jeg vil gjerne søke jobb som ferdig utdannet sykepleier med alle papirer i orden. Så det bremser søknadsprosessen litt, og det er veldig kjedelig, sier hun.

Vil ha bøter

Studentparlamentet fra høyskolen mener at fristene ikke holdes ofte nok. De vil derfor at høyskolen skal innføre bøter for forsinket sensur. Dette er allerede satt i system på NTNU og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet i Ås.

Marte Øien

Nestleder i studentparlamentet ved HiST, Marte Øien ønsker bøter for forsinket sensur.

Foto: Mikkel Walle

– Det er rett og slett for å vise at studenter ikke synes det er greit at sensuren er forsinket. Det går utover oss og det er ikke riktig. Forelesere og de som retter eksamenene bør også klare å forholde seg til de fristene som er fastsatt, sier Marte Øien, nestleder i studentparlamentet ved HiST.

Slik skal det ikke være

Kunnskapsdepartementet presenterer regelverk for NRK som viser at HiST bør gjennomgå sine rutiner. Departementet mener klagesaker bør bli prioritert. Regelverket viser at institusjonen kan bruke litt lengre tid på saksbehandlingen i ferietid, men innenfor forsvarlig behandlingstid.

– Så sent skal det ikke være. Nå er jeg ikke helt sikker på at det er realiteten i denne saken. Det er nok en saksbehandler som har gitt et litt omtrentlig svar for å være sikker på at da skal saken være ferdigbehandlet, sier Gunnar Bendheim, studiedirektør for HiST.

Det er ferieavvikling som er årsaken til forsinkelsen, noe studiedirektøren ikke er ukjent med. Han sier at høgskolen prøver å behandle saker innen fristen.