NRK Meny
Normal

Vil ha bompenger for raskere E6

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag vil bruke bompenger for å få en raskere utbygging av E6 mellom Steinkjer og Stjørdal. Det kommer fram i forslaget til Nasjonal transportplan.

Bomstasjon

Går det som politikerne vil, blir det flere bomstasjoner på E6 mellom Steinkjer og Stjørdal.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Fylkestinget i Nord-Trøndelag skal denne uka behandle saken under sitt møte, men det er stor enighet blant politikerne om at en utbygging av E6 mellom Steinkjer og Stjørdal har høy prioritet.

– Høye ambisjoner

– Vi har høye ambisjoner om å få et løft i på infrastrukturen på denne strekningen. Så langt kan det se ut som denne strekningen har størst potensial for å vinne fram. Samfunnsnytten av tiltakene er god sammenlignet med tilsvarende tiltak i andre regioner i Norge, mener fylkesrådet i Nord-Trøndelag.

Politikerne krever også økt satsing på E6 nord i fylket hvor det allerede er bevilget 350 millioner kroner til utbedringer fra Grong og nordover.

Nye bruer

– Dette må sees som en startbevilgning, og må følges opp med ytterligere bevilgninger i perioden 2018-2027, mener fylkespolitikerne.

E6 nord for Grong har vært stengt flere ganger de siste månedene. Veien ligger utsatt til ved flom i Namsen, og den må heves flere steder. Blant annet ved Fossland og Vintermyra.

– Det må også planlegges ny bru over Tunnsjøelva på E6 i Grong, og Håpnes bru på E6 i Namsskogan som er for smal til å ta tovegs trafikk, mener politikerne.

Flom E6 nord for Grong

E6 i Grong var stengt på grunn av flom i februar.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n