Ønsker boikott av Israel

SV i Sør-Trøndelag vil gå inn for en nasjonal boikott av Israel under partiets landsstyremøte som starter i morgen.

En rekke fylkeslag vil trolig velge å stemme imot, eller foreslå å utsette aksjonen, men kravet fra Sør-Trøndelag SV om en boikott står fast.

- Jeg vil gå inn for en aksjon som setter fokus på palestinernes situasjon. Det innebærer også boikott av israelske produkter, sier landsstyremedlem Heidi Larsen.

Hun holder seg til tidligere vedtak i fykeslaget, og ser ingen grunn til å endre oppfatning.

11 fylkeslag sier nei

Dagsnytt meldte fredag at 11 av 14 fylkeslag enten er helt imot boikottaksjoner, eller åpner for utsettelse i flere måneder.

Det skyldes hovedsakelig at et slikt vedtak nå er uheldig, på grunn av all uroen Muhammed-karikaturene har skapt i midt-østen. 

Nord-Trøndelag SV er blant de fylkeslagene som vil gå imot, men landsstyremedlemmet fra Sør-Trøndelag vil aksjonere.

- Dette har også årsmøtet i Sør-Trøndelag SV sagt. Jeg vil gjerne høre argumentasjonen til landsmøtet før jeg tror på at mange vil la være å støtte en boikottaksjon, sier Larsen. 

- Kan det tenkes at du vil skifte standpunkt underveis i landsmøtet?

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg ser ikke noe i dagens situasjon som gjør at jeg kan forandre syn på saken. Opprøret og flaggbrenningen som følger i kjølvannet av Mohammed-karikaturene, er noe som enkelte folkegrupper og religiøse miljøer står bak. Palstina-konflikten handler om noe helt annet. Her er det Israel som nasjon som behandler palestinerne på en rasistisk måte. Derfor ønsker jeg en boikott.