NRK Meny
Normal

Ønsker biogass på kampflybasen

Biogass kan løse energibehovet ved den nye kampflybasen på Ørlandet.

Gründeren Svein Lilleengen

Svein Lilleengen mener biogass er framtidas løsning når det gjelder energibehovet til den nye kampflybasen på Ørlandet.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Det mener ingeniør og energiekspert Svein Lilleengen.

Fra før er det kjent at energibehovet ved kampflybasen på Ørlandet vil øke kraftig i årene som kommer med oppbygging og drift av den nye flybasen. Forsvarsbygg ønsker en miljøvennlig flybase og har fokus på energiøkonomisering.

– Da er det helt vesentlig at biogass blir energikilde, mener Lilleengen.

– Rett utenfor stuedøra

Svein Lilleengen har jobbet med biogass på Ørlandet i flere år, og fikk i fjor Midtnordenkomiteens energipris for arbeidet med biogass, biodrivstoff og fornybar energi.

– Hvis vi hadde forstått hva dette betyr har vi altså rett utenfor stuedøra all den kompetansen vi behøver for å lage den mest miljøvennlig flybasen i Europa, mener Lilleengen.

Biogass kommer fra en omdannelsesprosess hvor matavfall og husdyrgjødsel blir til varmeenergi og drivstoff. Ørland er en kommune med mange husdyr, og storhusholdninger.

Olaf Dobloug

Olaf Dobloug sier Forsvarsbygg nå vurderer om de skal bruke biogass på Ørlandet.

Foto: Morten Andersen/NRK

Akkurat nå vurderer Forsvarsbygg hvilke energikilder og løsninger framtidas kampflybase skal ha.

I et normalår er energibehovet på Ørland hovedflystasjon ca. 22 millioner kWh elektrisitet og 3,9 millioner kWh oljefyring. Bare elektrisitetsbehovet alene på basen er beregnet å øke med 25 prosent i årene som kommer. Det utgjør store tall i årlige kilowattimer.

Samtidig skal det finnes fram til mer energiøkonomiske løsninger, blant annet ved å bytte ut olje- og el-kjeler.

Tar det etappevis

Direktør i Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug, sier de vurderer ulike løsninger, og vil ta dette etappevis.

– Jeg tror til de første byggene som skal være klare i 2017, vil vi kjøpe kraft fra FosenKraft slik vi også gjør i dag. Så vil dette med de miljøvennlige fyringsordningene med varmt vann fra bakken eller havet, komme senere. En tredje bit i dette er å forbedre hele flybasen på litt sikt, mener Dobloug.

I Norge er det får biogassanlegg i dag, mens det ute i Europa finnes rundt 10.000 slik anlegg. På Fosen har 58 gårdbrukere fra før et hvilende selskap hvor det for flere år siden ble prosjektert og utredet bygging av et biogassanlegg. Anlegget ble den gangen for kostbart.

Biogass er også noe Forsvarsbygg har med i sine vurderinger.

– Biogass er et av alternativene vi ser nærmere på. Det er jo veldig naturlig når vi er på Fosen, sier Olaf Dobloug.