Nå skal denne bydelen under lupen

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å avvikle Trondheim kommunes engasjement i Svartlamon boligstiftelse. Men flertallet i formannskapet valgte tirsdag å bidra videre.

Svartlamon

Området på Svartlamon skal nå kartlegges nærmere av Trondheim kommune.

Foto: Kristiane Lange

Merete Baustad Ranum

Høyres Merete Baustad mener Trondheim kommune må avslutte sitt engasjement i Svartlamon boligstiftelse.

Foto: Privat

Høyres Merete Baustad mener husene er i altfor dårlig stand.

– Vi mener også at utnyttelsen av området er for dårlig i dag. Leiekontraktene bør sies opp og husene pusses opp, mener Baustad sammen med resten av politikerne i Høyre og Fremskrittspartiet.

Men flertallet i formannskapet valgte å fortsette kommunens engasjement i Svartlamon boligstiftelse. I forslaget som ble vedtatt tirsdag formiddag står det at kommunen nå ønsker en kartlegging av forholdene på Svartlamoen.

Stiftet i 1990

Svartlamon beboerforening ble stiftet i 1990, og målet var å bevare de gamle husene i området og kjempe for billige boliger nær sentrum. Senere er området blitt et såkalt byøkologisk område med rimelige boliger og gode vilkår for å opprette nye virksomheter.

Svartlamon boligstiftelse forvalter nå 131 boliger. I tillegg leier kultur- og næringsstiftelsen utleie av lokaler hvor rundt 70 personer driver egen virksomhet.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker heller en ny utvikling av området på Svartlamon. De ønsker seg blant annet en oppussing og renovering av husene i området.

Nå blir det ikke noe av dette, men debatten om Svartlamons framtid er i gang. Foreløpig skal hele planen for området evalueres av Trondheim kommune.

– En suksess

Harald Nissen

Harald Nissen mener Trondheim bør være stolt av Svartlamon.

Foto: Kjell A.Olsen/Adresseavisen

Harald Nissen er politiker i Miljøpartiet De Grønne, og bor nå i Oslo. Men han var i mange år en av ildsjelene i miljøet på Svartlamon, og er fortsatt veldig engasjert.

– Det er bra at Trondheim kommune vil debattere Svartlamon, men jeg synes byen burde ha vært mer stolt av det man har fått til i dette området. I Berlin skryter man av det alternative miljøet, men det samme har vi i Trondheim. Svartlamon har vært en suksess, sier Nissen.

Han mener miljøet på Svartlamon er unikt både i norsk og nordisk sammenheng.

– Vi må ned til Berlin for å finne et lignende alternativt miljø. Samtidig viser Svartlamon noe av Trondheims raushet overfor alternative miljøer. Kommunen har vist stor toleranse overfor Svartlamon, og det burde vært noe byen var mer stolt av, sier Harald Nissen til NRK.

Han viser også til at mange som i dag jobber innenfor kulturlivet har vært innom både Uffa-miljøet og Svartlamon.

– Her hadde de frihet til å få leke seg litt, og utvikle seg. Og den som mener at Svartlamon ikke har vært en suksess, kan ikke ha fulgt med i timen, mener Harald Nissen.