Ny undervisningsmetode ga bedre karakterer

Studenter ved NTNU i Trondheim har nå blitt testet i en omvendt undervisning. Det med et svært oppsiktsvekkende resultat.

Carl-Fredrik Sørensen

Førstelektor Carl-Fredrik Sørensen snudde helt om på undervisningsopplegget i et semester. Det resulterte i større oppmøte, mindre frafall og bedre karakterer.

Foto: Privat

Omvendt undervisning ble testet ut på 320 studenter ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU i vårsemesteret 2015.

Droppet forelesninger i salen

De felles forelesningene ble droppet og i stedet så studentene disse i opptak i forkant. På den måten møtte studentene mer forberedt til timene.

Resultat: Større oppmøte, mindre frafall og bedre karakterer.

Det var førstelektor Carl-Fredrik Sørensen som foretok eksperimentet, etter eget ønske om å aktivisere studentene mer.

– Jeg ville skape en bedre læringsarena for studentene. Samtidig blir denne måten å gjøre det på mer likt det som møter studentene i arbeidslivet, sier Sørensen.

Han mener det er åpenbare fordeler for studentene når de ser forelesningen digitalt før de møter til undervisning.

– Det er generelt utfordrende å engasjere studenter når det blir flere enn 70 i salen. På dette studiet var det 320 studenter og med omvendt undervisning får underviseren bedre mulighet til å snakke med, og ikke bare til studentene når de møter opp.

Rektoren applauderer

Gunnar Bovim er rektor på NTNU og han applauderer eksperimentet på sin twitterkonto.

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim

Gunnar Bovim er rektor ved NTNU, og applauderer førstelektorens initiativ til å snu om på undervisningen.

Foto: Eir-J.Bue / CC BY-NC 2.0

– Jeg er veldig begeistret for folk som vil prøve nye ting i utdanningen. Det viser seg at det er de beste som ønsker å forbedre seg. Og fagmiljøet som Sørensen er en del av er generelt opptatt av å være innovative, utdyper universitetsrektoren til NRK.

Har tro på denne undervisningsformen

Førstelektoren mener den tradisjonelle metoden ikke er optimal.

– Det blir fort passivt å sitte og lytte til forelesning, og for faglærerne å holde engasjementet og konsentrasjonen oppe. Med omvendt undervisning stiller studentene bedre forberedt, og foreleser kan kjøre liten forelesning eller veilede i mindre grupper dersom der er vanskelig stoff.

Sørensen har tro på denne måten å tilegne seg kunnskap på, men under visse forutsetninger.

– Forholdene må legges til rette og det kreves nok en del justeringer. Den største utfordringen for denne metoden vil være det økte behovet for grupperom. Og det er heller ikke sikkert at alle fag har stort utbytte av denne vrien. Men dette er en inkluderende læring hvor flere studenter vil klare å henge med.

NTNU-rektoren ønsker å legge til rette og tar disse tilbakemeldingene med seg i planleggingen av nytt campus.

-– Jeg tror helt klart denne måten å undervise på kan bli mer gjeldende fremover og vi tar derfor med oss disse erfaringene inn i planleggingen av nytt campus, noe vi er i gang med nå, sier Bovim.

Universitetsavisa.no omtalte saken først.