Hopp til innhold

Omstridt mobbesak opp i kommunestyret

Malvik Høyre krever at saken skal behandles i kommunens høyeste organ og ber samtidig om at kommunen trekker anken med umiddelbar virkning.

Malvik kommune

TREKKE ANKEN: Malvik Høyre ber om at kommunen trekker anken i mobbesaken med umiddelbar virkning.

Foto: Frank Almås / NRK

– Dette er en så stor sak, som har så mange aspekter og har så store konsekvenser og jeg mener at den bør behandles kommunens høyeste organ, sier gruppeleder for Malvik Høyre, Eva Lundemo til NRK.

I en interpellasjon sendt fra Lundemo til ordfører i Malvik kommune, Ingrid Aune ber hun samtidig om at kommunestyre trekker anken etter dommen 25. november.

Vikhammer ungdomsskole i Malvik og kommunen ble dømt til å betale erstatning til Line (25), som ble utsatt for langvarig mobbing og seksuelt overgrep mens hun var elev på skolen.

– Ikke noe omkamp

Etter at formannskapet med knapt flertall, fire mot tre, bestemte seg for å anke dommen har saken fått stor oppmerksomhet. Lundemo var en av tre som stemte imot anken og forteller at hun har tenkt mye på saken siden da. I sitt brev til ordføreren spør hun om kommunens beslutning om å anke saken er i tråd med nøkkelverdiene «åpen-nyskapende-samhandlende».

– Jeg var klar i denne saken da jeg var i formannskapet og har brukt hele julen til å sette meg enda mer inn i den. Dette er ikke noe omkamp, men vi bør løfte den til kommunestyre, hvor den hører hjemme, forteller hun.

Eva Lundemo

VIKTIG SAK: Eva Lundemo ønsker at anken i mobbesaken skal tas opp til kommunestyre.

Foto: Privat

Ber om at anken trekkes tilbake

Formålet med en interpellasjon er å gi kommunens innbyggere og kommunestyrerepresentanter mulighet til å ta opp saker eller spørsmål som ikke står på sakslisten.

– Som folkevalgt har jeg mulighet til å sende en interpellasjon, og den skal besvares av ordføreren i kommunestyret. I tillegg til å stille ordføreren et spørsmål har jeg også lagt med et forslag til vedtak om at anken skal trekkes med umiddelbar virkning, sier Lundemo.

Dersom anken skal forkastes må et flertall av kommunestyrets 31 medlemmer stemmer for.

Uenige i tingrettens avgjørelse

NRK har vært i kontakt med rådmannen i kommunen, som ikke hadde anledning til å kommentere saken. Det har ikke lyktes NRK å få tak i ordfører Ingrid Aune, men kommunens advokat har tidligere uttalt følgende:

– Kommunen er uenige i tingrettens avgjørelse. Malvik kommune mener det ikke er bevist at hun er utsatt for langvarig mobbing, og at det heller ikke er bevist at skolens personale visste om eller burde visst om det, sa Per Anders Engelsen som representerer Malvik kommune.