Omkjøring på E6 i Malvik

Strekningen på E6 fra Væretunnelen til Stavsjøtunnelen i Malvik blir stengt i begge retninger på grunn av ettersøk av skadet elg, melder Vegtrafikksentralen. Av hensyn til sikkerheten til trafikanter, er det inntil videre nødvendig med omkjøring. Viltnemda er på stedet.