Omkjøring etter trafikkulykke

Riksveg 3 er stengt ved Eidsfossen mellom Kvikne og Tynset på grunn av en trafikkulykke. En semitrailer ligger på tvers av vegen etter en kollisjon med en varebil. Ifølge politiet er det ingen alvorlige personskader. Vegen blir sperret i lengre tid, omkjøring via fylkesveg 30 Røros eller fylkesveg 29 og E6 via Hjerkinn.