Omfattende permitteringer i Salmar

De 250 ansatte ved Salmars fabrikk på Frøya har fått varsel om permitteringer.

SalMar Frøya

Fra Salmars fabrikk på Frøya. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Petter Vidar Vågsvær

– Vi er i en dialog med de ansatte og tillitsvalgte, og i fase én kjører vi rullerende permitteringer sånn at halvparten av arbeidsstokken blir berørt annenhver uke, sier Yngve Myhre, konsernsjef i Salmar til NRK.

250 ansatte jobber ved fabrikken på Frøya. Nå må de nøye seg med å jobbe annenhver uke.

Mangler fisk

Årsaken til permitteringene er mangel på råstoff.

– Vi fikk dessverre konstatert PD (pankreassykdom red. anm.) på en av oppdrettslokalitetene våre før jul, den fisken er vi i ferd med å slakte og sanere ut. Det gjør at vi får mindre fisk tilgjengelig første halvår, sier Myhre.

I tillegg har Salmar, som andre oppdrettere i Norge, litt mindre fisk nå i første halvår enn i resten av året.

– Det betyr at aktiviteten blir litt mindre som følge av det, sier konsernsjefen.

Uklar varighet

Det er for tidlig å si hvor lenge permitteringene vil vare.

– Vi jobber med kortsiktige tiltak, blant annet med å kjøpe inn ekstern fisk til fabrikken. Omfanget kan bli mindre, men det er det for tidlig å si noe om, sier Yngve Myhre i Salmar.

Myhre sier den reduserte produksjonen blir kompensert med økt aktivitet senere på året.

I 2011 ble det slaktet nesten åtti millioner kilo laks ved Salmars fabrikk på Frøya.