Hopp til innhold

Forsvaret skal koronateste 1200 rekrutter

Ungdommene som snart gjør sitt innrykk i førstegangstjenesten, skal grundig koronatestes. Resultatene vil gi myndighetene unik innsikt om viruset og smittespredning.

Rekrutter på Madla

SNART INNRYKK: 1200 rekrutter skal i slutten av denne uka starte oppholdet sitt i førstegangstjenesten. Blant annet her på Madla, ved rekruttskolen KNM Harald Haarfagre. Bildet er tatt i januar, sist gang da norsk ungdom rykket inn i Forsvaret.

Foto: Sara Tangen Killingbergtrø / NRK

Fra søndag denne uka skal cirka 900 rekrutter innrulleres i Madla leir i Stavanger og 300 i Terningmoen leir i Elverum. Det er de første innrykkene i Forsvaret etter at koronakrisen traff Norge.

– Det strider mot nasjonale føringer å putte så mange mennesker sammen. For å trygge situasjonen, må vi ta viktige grep.

Det sier oberstløytnant Arne Johan Norheim, sjef for militær allmennhelse i Forsvarets sanitet.

Samtlige rekrutter i de to innrykkene skal derfor gjennom omfattende koronatesting.

To ulike tester

– Det spesielle, er at vi tester en gruppe som vi i utgangspunktet ikke tror er syke, og som ikke er i risikogruppa. Hadde disse banket på døra til kommunelegen, ville de nok ikke ha blitt testet, sier Norheim.

Det er spesielt også at testingen er så omfattende. Forsvaret skal nemlig avdekke også om hver enkelt tidligere har vært smittet.

– Vi vet at enkelte ikke opplever symptomer i det hele tatt, sier Norheim.

Ungdommene skal gjennom to typer tester:

  1. Test med pensel i nese og svelg for å sjekke om de bærer smitte nå.

  2. Blodprøve for å finne ut om de har antistoff mot koronavirus i kroppen, og når personen eventuelt var smittet.

Forsvaret har kjøpt cirka 1750 hurtigtester, altså testene som skal avdekke om det er antistoffer i blodet. De henvendte seg til fire potensielle leverandører.

Totalkostanden for hurtigtestene er 250.000 kroner, noe som betyr at én test koster litt mer enn 140 kroner.

Oslo universitetssykehus bidrar med analyse av prøver og infeksjonsovervåkning. De stiller med blant annet utstyr for nese- og svelgprøve.

Christoffer Haugvik Simonsen, iført munnbind, hansker og engangsfrakk, tar koronatest av en person som sitter i bil. Helle Johanne Holm-Ellefsen, står i bakgrunnen, også hun ikledd samme verneutstyr.

KORONATEST: Forsvarets sanitet (FSAN) samarbeider med FHI og Oslo universitetssykehus om testingen. Christoffer Haugvik Simonsen og Helle Johanne Holm-Ellefsen er blant dem som skal teste rekruttene.

Foto: Forsvaret

Kan få betydning for nasjonale tiltak

Forsvaret har selv initiert testingen, men samarbeider tett med Folkehelseinstituttet.

I tillegg til å hjelpe Forsvaret med å iverksette tiltak mot smitte, vil testingen ha stor betydning for sivilsamfunnet.

Det sier major Endre Nedberg, kommunikasjonssjef i Forsvarets sanitet.

– Kunnskapen vil være av stor betydning for fremtidige nasjonale tiltak, for Forsvarets virksomhet, men også for fremtidige politiske prioriteringer mot koronavirus.

Ifølge ham er det svært nyttig å få god oversikt over koronasituasjonen i en bestemt gruppe i samfunnet. Altså unge, friske mennesker.

Rekrutter ved Madla

GODT FORBEREDT: Forsvarets sanitet har lagt godt til rette for at nye rekrutter skal starte verneplikten sin denne uka og kommende uke. Bildet er tatt av rekrutter i Madla leir i januar i år.

Foto: Sara Tangen Killingbergtrø / NRK

Dropper eller utsetter andre tester

Andre medisinske tester som rekruttene vanligvis må gjennom, vil nå utgå eller gjøres senere. Hørselstest og tannhelsesjekk er eksempler.

Ifølge Norheim i Forsvarets sanitet, blir smittefaren vurdert strengt opp mot militær helsetjeneste og all militær aktivitet.

– Hver stein i soldatutdanningen er snudd en ekstra gang, i den hensikt å begrense sannsynligheten for smittespredning.

Arne Johan Norheim i militæruniform

SKAL VÆRE TRYGT: Arne Johan Norheim mener at koronatesting og en rekke smitteverntiltak gjør det trygt for rekruttene å komme til Forsvaret.

Foto: Forsvaret

Både i Madla og Terningmoen er det dessuten lagt til rette for større albuerom i undervisningene, og at færre skal bo på samme rom.

Først i juni skjer det største innrykket i førstegangstjenesten. Da skal cirka 4000 rekrutter inn i Forsvaret.

Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus og Forsvarets sanitet vil ha tilsvarende testing da, ifølge major Nedberg. Om det blir slik, er ennå ikke bestemt.

Siste fra Trøndelag