Hopp til innhold

Venja ser utvekslingsdrømmen gå i vasken: Ber NTNU endre praksis

Om Venja hadde studert i Oslo, kunne hun dratt på utveksling til høsten. NTNUs karakterpraksis satte en stopper for oppholdet i Nederland.

Venja Vågen er student ved NTNU

FLYTTER LIKEVEL: Planen var å bli med samboeren til Nederland når han skal studere der til høsten. Nå må Venja Vågen dra for egen maskin, uten støtte fra NTNU.

Foto: Venja Vågen / Privat

– Det føles urettferdig. Jeg er forbanna, sier Venja Vågen.

I høst søkte 25-åringen utveksling til Groningen i Nederland for studieåret 2022/2023.

Vågen studerer profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU og er nå på andreåret. I år tre har studentene mulighet til å dra på utveksling, og Groningen er et av få steder hvor hun kan få psykologistudiet godkjent.

– Jeg kjenner mange som har vært der på utveksling, og det har aldri vært vanskelig å komme inn. Veilederen min på studiet sa at dette skulle gå fint, siden jeg har gode karakterer, sier Vågen.

Les også: NTNU-studenter lager satellitt som tar selfie fra verdensrommet

Andreas Westre og Torbjørn Brattvold ved NTNU
Andreas Westre og Torbjørn Brattvold ved NTNU

Lavere karaktersnitt

Vågen sier at hun har jobba hardt for å få gode karakterer på studiet, nettopp fordi hun ønsket å dra på utveksling. Fra før av har hun en bachelor i statsvitenskap ved NTNU, med et litt lavere karaktersnitt. Samtidig som hun tok denne bachelorgraden tok Vågen nemlig opp fag for å komme inn på psykologistudiet.

Bacheloren i statsvitenskap skulle vise seg å spolere utvekslingsoppholdet.

– For et par uker siden fikk jeg plutselig en e-post fra NTNU om at de har prioritert andre studenter med høyere karaktersnitt, og at jeg derfor ikke var nominert for utveksling, forteller Vågen.

Hun skjønte da at det var noe som ikke stemte.

– Insituttet mitt var like overraska som meg. Da jeg tok kontakt med internasjonal seksjon forklarte de at de beregner karaktersnittet mitt ut fra alle karakterene, ikke bare de på psykologistudiet, forklarer hun.

Det betyr at Vågens karakterer fra graden i statsvitenskap trakk snittet hennes ned, slik at en annen student fikk plassen.

NTNU Gløshaugen i Trondheim

NTNUs praksis skiller seg fra for eksempel Universitetet i Oslo. Grunnen er ressurser, sier internasjonal seksjon.

Foto: Marita Solheim / NRK

Ulik praksis

Vågen tok raskt kontakt med internasjonal seksjon ved NTNU, men opplevde ikke at hun fikk særlig god hjelp der.

– De sa at de ikke har noen makt til å gjøre noe med det, og at de ikke kan vurdere meg på nytt siden en annen student har fått plassen, forteller hun.

I en e-post til Vågen skriver NTNU at universitetets praksis er at de benytter karaktersnitt fra alle beståtte emner. En annen praksis ville medført behov for manuell beregning av snitt, samt en skjønnsmessig vurdering av hvilke emner som skal være med i snittberegningen.

Universitetet i Oslo har imidlertid en annen praksis enn NTNU, og har mulighet til å fjerne emner som ikke er relevante for graden fra karakterutskriften om studenten ber om det i søknaden.

Om Vågen var student ved UiO, ville hun derfor trolig kunne dratt på utveksling.

Det ville hun også kunne gjort om hun tok bachelorgraden ved et annet universitet enn NTNU, siden karakterene da ville vært på en annen karakterutskrift.

– Jeg synes det er overraskende, og føler jeg har blitt møtt med lite forståelse fra starten av. NTNU kunne selv ha hørt med UiO eller andre universiteter om hvilken praksis de har, og sett om de kunne endret sin praksis.

Les også: NTNU har brukt over 3 millioner på advokater i Eikrem-saken

Øyvind Eikrem i en lesesal på Gløshaugen. Han står mellom tomme stolrader og lener seg framover med hendene på skriveflaten mellom stolradene
Øyvind Eikrem i en lesesal på Gløshaugen. Han står mellom tomme stolrader og lener seg framover med hendene på skriveflaten mellom stolradene

Må reise for egen regning

Vågen ser nå at utvekslingsoppholdet svinner hen. Samboeren hennes skal fortsatt studere i Groningen, så planen nå er å bli med og ta studiene i Trondheim på avstand.

– Men jeg mister muligheten til å studere ved et universitet i et annet land, og til å få stipend fra NTNU. Jeg er sjokkert over at de gjør det sånn her og jeg føler meg veldig alene i denne saken.

Hun kjenner til flere andre som står i samme situasjon og som frykter at deres utvekslingsopphold også skal gå i vasken.

– Om dette handla om voksne folk i arbeid, så ville det aldri blitt godtatt. Studenter blir nedprioritert.

Vil gi feil

Nina Moxnes er fungerende leder for internasjonal seksjon ved NTNU. Hun sier at NTNUs praksis har vært oppe til diskusjon flere ganger, men at alle fakultetene har blitt enige om den nåværende ordningen.

– Det kan være vanskelig å bestemme hvilke emner som inngår i en grad. En skjønnsmessig vurdering kan da slå litt ulikt ut, og vil gi en feilmargin, sier Moxnes.

I tillegg handler det om ressurser. En annen praksis ville medført mer manuelt arbeid.

– NTNU er det universitetet med flest søkere til utveksling. Vi hadde 1780 søkere til fristen nå i vår.

Prøver å skaffe flere plasser

NTNU henter sine karakterresultater fra Felles studentdatasystem (FS). Ifølge Moxnes har de drøftet muligheten for en annen ordning med FS flere ganger, men per nå finnes det ingen god løsning.

Hun påpeker også at NTNU har en sentralisert håndtering av søknader om utveksling, mens slike søknader håndteres av hvert enkelt fakultet på for eksempel UiO.

– Det har vært sånn i mange år og fakultetene er enige i måten dette løses på, sier hun.

Moxnes mener studentene har fått god informasjon om måten dette løses på ved NTNU. Dette ble både formidlet på et digitalt informasjonsmøte og står også på sida hvor studentene søker utveksling.

– Det kan skje at studenter ikke nomineres til utveksling når de søker til steder med begresning på antall plasser. Vi forsøker å forhandle til oss flere utvekslingsplasser, men det går ikke alltid.

Siste fra Trøndelag