Oljesøl Skansen Ila

  • Brannvesenet på plass ved utslipp

    Brannvesenet er på plass ved havnebassenget på Skansen i Trondheim, etter melding om oljesøl i vannet. Foreløpig vet ikke brannvesenet hva utslippet skyldes, eller hvor stort det er.