Ole Bjarne Østby

Ole Bjarne Østby har spilt til dans i over 40 år. Nå skal han styre Tydal kommune de neste fire årene.

Ole Bjarne Østby

VIL BEVARE IDRETTSHUSET: Ole Bjarne Østby mener idrettshuset er en god erstatning i stedet for å bygge et kulturhus til 30 millioner kroner.

Foto: Nea Radio

Ole Bjarne Østby kommer fra en ordførerfamilie. Tre i søskenflokken har vært eller er ordfører og den fjerde i flokken har vært gift med en ordfører.

Ordføreren i Tydal er populær blant sine egne. Ved valget høsten 2015 fikk Senterpartiet 68 prosent av stemmene.

Jeg har gått imot å innføre utvidet eiendomsskatt. Dette har medført at vi må kansellere planer om å bygge et nytt kulturhus. Men dette var saker folk i Tydal var opptatt av og det har nok gjort utslag på valget.

Ole Bjarne Østby, ordfører Tydal

Hør hele intervjuet: