Oktober 2014

Bilder innsendt til Trøndersk fotoalbum i oktober 2014.