Økomelk gir mer klimautslipp

Produsentene av økologisk melk her i landet er så få at Tine må kjøre mye lenger for å fylle opp melkebilene.

Kuer
Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Økologisk melk krever 2,5 ganger så mye transport som vanlig melk, viser tall som Nationen har innhentet fra Tine. Tallene gjelder de to største økomelk-regionene, Tine Midt-Norge og Tine Meieriet Øst.

– Hvert tonn økomelk kjøres henholdsvis 25 og 36 kilometer i disse regionene, sier kommunikasjonssjef Kari Raunedokken i Tine.

For vanlig melk er kjørebehovet under det halve – 13 kilometer per tonn i begge regionene.

Det ekstra kjørebehovet utgjør til sammen 1,6 millioner kilometer i løpet av et år, eller 40 ganger rundt jorden ved ekvator.

Transportbehovet henger sammen med at det er relativt få økomelkebønder i Norge, og de som finnes, ligger svært spredt sammenlignet med konvensjonelle melkeprodusenter. Tines tankbiler må dermed kjøre langt før tanken blir full, og det er ikke bare å kjøre til nærmeste meieri.

Det finnes kun elleve Tine-anlegg i landet som kan ta imot økomelk, mens 44 anlegg kan ta imot vanlig melk.