NRK Meny
Normal

Økning i vold og trusler

Ansatte på botiltak for rusmisbrukere er alene på jobb og utsettes for stadig kraftigere vold og trusler.

Mer vold mot ansatte i rusomsorgen
Foto: Lise Sørensen / NRK

Økningen de to siste årene har vært på rundt 40 prosent, sier leder for botiltak rus i Trondheim, Brita Witzø.

- Tendensen er at det er kraftigere vold og trusler og det gjelder både menn og kvinner.

- Vi har opplevd det senere året bare, at det er flere og flere voldsepisoder. Folk er truende verbalt og fysisk, sier Witzø.

Mer narkotika

I dag bor det i underkant av 80 rusmisbrukere i sju boliger gjennom botiltak rus i Trondheim kommune. De siste to årene har det vært en økning i antallet skademeldinger og anmeldelser på grunn av vold og trusler.

Witsø tror økninga kan skyldes at det er blitt mer stoff som det er lettere å få tak i i Trondheim.

- Vi ser blant brukergruppa vår at det er flere som går inn i psykoser og handler nærmest bevisstløst.

Alene på jobb

Hittil har de ansatte ofte vært alene på jobb, og hatt ansvaret for egne hus.

- Folk blir redd, føler seg usikker, og kan få en psykisk belastning, sier Witzø.

- Det er meget alvorlig, jeg vil ikke at folk skal bli uttsatt for det, og vil at folk skal føle det trygt og godt å gå på jobb.

Witzø ønsker nå å endre måten å jobbe på.

Politikerne kan gi bedre hverdag

- Det jeg ser som den største gevinsten, er å få fokuset vekk fra vaktrollen, sitte å passe på tomme hus, sitte å passe på at folk kommer ut og inn, til å gi dem tett individuell oppfølging

I formannskapet i dag skal politikerne i Trondheim behandle et forslag om at de ansatte her og på de andre boligene for rusmisbrukere skal jobbe oppsøkende på flere boliger.

Slik skal rusmisbrukerne få et bedre tilbud, og de ansatte en tryggere hverdag, sier Witzø.

Mer vold mot ansatte i rusomsorgen
Foto: Lise Sørensen / NRK

Ansatt Marthe Skarpnes er positiv til forslaget.

- En av grunnene er at vi som jobber slipper å gå alene på vakt, og en annen er at vi kan gi individuell tilrettelagt oppfølging til hver enkelt.

- Da blir vi friere til å være med til lege, tannlege og slikt hvis det er nødvendig.

- Konsekvensen kan være død

I periodene personalet er et annet sted skal brukerne kunne treffe dem på telefon døgnet rundt. Det synes ikke Veronika Olsen, som er en av ni beboere på Bakklandet, er bra nok.

- Konsekvensen kan være så alvorlige at en person kan ende opp med å dø.

- Hvis en som bor der og har vært rusfri i fire måneder og er på tur ut døra og ikke har ei dør å banke på, og går ut og tar samme dose som for fire måneder siden, det kan være så alvorliog at det ender opp i å dø, sier Olsen.

Beboerne på Bakklandet har sagt at de mener de ulike botiltakene må skilles ut slik at de kan vurdere situasjonen for hvert enkelt tiltak.

- Vi ser at åpninga vil være der for mer rusing og kriminalitet så lenge de ikke er der.

Olsen sier mange syns det er viktig å ha noen der om natta.

- De uttrykker faktisk frykt for å være alene, for mange sliter veldig mye om nettene og da er det veldig greit å ha ei dør å banke på.

Fare for egen sikkerhet

De ansatte har forståelse for at brukerne kan være skeptiske, men med økning av bråk, vold og trusler er mener de det er fare for de ansattes sikkerhet å være alene på jobb om natta.

- Det er klart vi forstår den skepsisen, og for mange representerer den nattevakta trygghet, men så er det noe med sikkerheten for oss som arbeidstakere også, sier ansatt Wenche Langeland.

Hun sier det kan oppstå situasjoner som er så bråkete at de ansatte uansett ikke kan blande seg av fare for egen sikkerhet, og sier det må nye rutiner og arbeidsmåter til.

- Vi får heller bli tettere på og ha gode relasjoner til folk slik at de kommer til oss når de har problemer og slik vil det være om natten også.