Øker satsingen på havenergi

Regjeringen ønsker å satse hardere på fornybar energi til havs.

Vindmøller til havs.

Regjeringen håper å gjøre havvind til en ny norsk næring, gjennom en langsiktig satsing på fornybar energi til havs.

Foto: NRK

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en økning på 40 millioner kroner til satsingsområder innenfor produksjon av fornybar energi til havs.

Med dette håper de å gjøre havvind til en ny norsk næring.

– Vi ser jo at verftene klarte å omstille seg fra skipsbygging til olje- og gassindustri. Nå må en del av den også forberede seg på vindkrafteventyret, sier næringsminister Trond Giske til NRK.no.

Vil styrke mulighetene for næringsutvikling

I dag presenterte han tallene under en pressekonferanse hos statsforetaket Enova i Trondheim, sammen med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Foretakets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge, og halvparten av de 40 millioner kronene skal gå til større demonstrasjonsprosjekter innenfor havenergi gjennom nettopp Enova.

– Vi legger til rette for forskning, utvikling og demonstrasjonsprosjekter innen havenergi, og styrker dermed kompetansegrunnlaget og mulighetene for næringsutvikling, sier Riis-Johansen i en pressemelding.

500 millioner til miljøteknologi de neste tre årene

Av de førti millionene er ti millioner kroner foreslått til økt støtte til pilotprosjektet og prototyper innenfor havenergi gjennom Norges forskningsråd. I tillegg skal ti millioner gå til konsekvensutredninger for fornybar energiproduksjon i norske havområder.

Til sammen ønsker regjeringen å gi bevilgninger på 500 millioner kroner over tre år til miljøteknologi.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Trond Giske og Terje Riis-Johansen

Næringsminister Trond Giske og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte forslaget om økt satsing på havenergi hos Enova i Trondheim.

Foto: Jørgen Pettersen (MMS-foto) / NRK

Norge som energinasjon

Ifølge pressemeldingen skal satsingen bidra til å utvide mulighetene for Norge som energinasjon.

– I Europa kommer vindkraft til å bety utrolig mye. Storbritannia planlegger en utrolig stor utbygging av vindmøller til havs. Jeg tror at norske verft, kompetansemiljøer og leverandørbedrifter kan være med på den utbyggingen, selv om den ikke skjer innenfor våre egne grenser, mener Giske.