Øker ikke hastigheten på E6

Til tross for nye krav om hastighet på 110 kilometer i timen på høyt trafikkerte motorveier, planlegges E6 fra Ranheim til Værnes for 90 kilometer i timen.

Kø foran Stavsjøtunnelen

MINDRE SÅRBART: Ett av hovedargumentene for å utvide E6 mellom Ranheim og Værnes er at tunnelene nå må ha doble løp. Tunnelene er ikke rent sjeldent stengt grunnet ulykker, arbeid eller feil, som dette strømbruddet for ett år siden.

Foto: Morten Andersen

Samferdselsdepartementet ga nylig Vegdirektoratet beskjed om at nye motorveier i klassen H8 og H9 heretter skal dimensjoneres for fartsgrense på 110 km/t.

Kravet gjelder nasjonale hovedveier med årsdøgnstrafikk (ÅDT), eller biler per døgn, på 12.000-20.000 og over 20.000.

I dag er ÅDT på E6 mellom Ranheim og Værnes omtrent på 19.000. Veien skal utvides til doble tunnelløp og fire felt, med dagens fartsgrense på 90 kilometer i timen.

– Føringen om høyere hastighet får ikke innvirkning for vårt prosjekt, men for fremtidige strekninger, etter det vi har fått beskjed om, sier Joar Nordtug i Statens vegvesen til NRK.

Bakgrunnen for at veiutvidelsen er trafikksikkerheten i Være- Stavsjøfjell- og Helltunnelen. Når ÅDT er over 10.000, er kravet nemlig doble løp. I tillegg planlegges det fire felt mellom tunnelene for å øke kapasiteten.

Andre krav

Terje Bremnes Granmo

IKKE FORSINKELSE: Malviks ordfører Terje Granmo (Ap) håper myndighetenes krav om 110 kilometer i timen på nye motorveier ikke forsinker E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Å skulle bygge for 110 kilometer i timen betyr en helt ny vei på store deler av strekningen. Det er helt andre krav til kurvatur og siktlinjer enn på en 90-strekning, forteller Nordtug.

Planleggingen for 90 kilometer i timen er i tråd med en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen.

Ifølge Statens vegvesens prognoser kan ÅDT på E6 mellom Ranheim og Værnes øke til et sted mellom 25.000 til 30.000 i 2040.

– Hensynet til kapasitet blir ivaretatt så lenge det blir fire felt på strekningen, sier Nordtug.

Mener det haster med doble løp

Malviks ordfører Terje Granmo (Ap) mener det haster å få i gang utbyggingen, og få på plass doble tunnelløp.

– Hver gang Statens vegvesen stenger tunnelene på E6, geleider de trafikken ned på fylkesvei 950 gjennom Malvik. Da står bilene i kø gjennom det tettbygde området, sier Granmo til NRK.

I Nasjonal transportplan forutsettes det at E6-utbyggingen på strekningen bompengefinansieres.

– Foreløpig er ikke kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal enige om finansieringen, sier Nordtug i Statens vegvesen.

Siste fra Trøndelag

Nils Arne Eggens begravelse

Fotballegenden Nils Arne Eggen gravlegges