Biblioteket er den nye møteplassen

Stadig flere bruker bibliotekene som møteplass. I fjor økte antallet besøkende på bibliotekene i Nord-Trøndelag med over 60.000.

Bøker

Det totale utlånet av bøker ved bibliotekene i fylket gikk ned mellom 2010 og 2011. Besøkstallene gikk derimot oppover.

Foto: Håvard Ketil Sporsheim / NRK

– Før i tiden hadde folk ofte et ærend når de skulle på biblioteket. Nå i dag opplever vi at folk er her for å møte andre mennesker, lese aviser og slappe av, sier bibliotekar ved Levanger bibliotek, Sveinung Havik.

De nordtrønderske folkebibliotekene hadde 719.982 besøkende i 2011. Det betyr at hver nord-trønder gikk på biblioteket 5,4 ganger i løpet av fjoråret. Dette er en solid økning fra 2010, da det var 651.119 bibliotekbesøk.

Utlånet økte i Frosta, Grong, Inderøy, Meråker, Namdalseid, Namsskogan og Verdal. For fylket som helhet gikk utlånet ned 2,3 % fra 2010.

Bibliotekene har stort potensial

Fylkesråd for kultur og regional utvikling, Terje Sørvik, mener at tallene kan tolkes i mange retninger.

– Økt besøk, og noen steder også økt utlån, viser at bibliotekene har et potensial til å øke publikumstallene med å ha gode lokaler, bedre åpningstider eller andre forbedringstiltak i bibliotekene, sier han i en pressemelding.

–Det er viktig at kommunene er på jakt etter suksessfaktorene, sier han.

Utlånet av barnebøker har derimot gått ned mer enn det totale utlånet, med i alt 9,8 prosent.

– Dette er urovekkende. Bibliotekene har en nøkkelrolle i arbeidet med å skape leseevne, leseglede og vitebegjær hos den oppvoksende slekt, sier Sørvik.

Levanger gjør det bra

Levanger bibliotek er en av bibliotekene som har mye besøk. Bibliotekar Sveinung Havik forklarer det med at de jobber mye med arrangementer.

– Vi er en del av «Litteraturhuset Nord-Trøndelag», som er et samarbeid mellom 7 bibliotek i fylket. Gjennom dette samarbeidet har vi kunnet få kjente personer til å besøke bibliotekene, noe som drar en del folk, sier Havik.

Godt samarbeid med skolene

Han forteller videre at bibilioteket samarbeider godt med skolene i kommunen, noe tallene bekrefter. Mens utlånet av barnebøker i fylket har gått ned, har Levanger bibliotek hatt en økning.

– Samarbeidet vårt med skolene er godt, og de låner stadig mer hos oss. Vi har en aktiv barne- og ungdomsbibliotekar som samarbeider tett med skolene. Å ha en person som engasjerer seg for de unge er veldig viktig, mener Havik.

I løpet av 2011 var det 389 arrangement i fylkets folkebibliotek. Dette er mer enn ett pr dag, og omfatter alt fra møter med tilreisende forfattere til uformelle «lunsjtreff med bokprat».