Norges regnskoger er også sterkt trua

Du finner ikke apekatter eller andre eksotiske dyr på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag, men Norges største regnskog, den finner du!

Regnskog i Trøndelag

Regnskogen i Trøndelag er preget av mye lavflora, som blant annet bregner på bakken. Boreal regnskog eller kystgranskog er en helt spesiell skogtype som finnes i kystnære områder i Midt-Norge.

Foto: Aksel Faanes Persson/NRK

Visste du at du ikke trenger å reise ut av landet for å oppleve regnskog?

I Norge finnes det nemlig regnskog både på Vestlandet, i Nord-Norge og i Trøndelag. Ut i naturen på NRK1 sendte i fjor én times spesialsending om den norske urskogen.

– På Vestlandet kalles denne skogen for temperert regnskog, og det er på grunn av temperaturen. I Trøndelag og Nord-Norge heter det boreal regnskog, og det er på Fosen i Sør-Trøndelag at vi finner landets største regnskog, sier forsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Håkon Holien til NRK.

80 prosent borte på 100 år

Ute i regnskogen på Fosen

Beate Sundgård og Håkon Holien utforsker regnskogen på Fosen i Sør-Trøndelag. De er redde for at den norske varianten vil forsvinne helt i løpet av de neste 50 åra.

Foto: Aksel Faanes Persson/NRK

Det er satt ekstra fokus på regnskogen i årets TV-aksjon.

TV-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og deres arbeid med å bevare regnskogen i flere større områder i Brasil, Peru, Kongo og Ny-Guinea.

I sin søknad om å få aksjonen skrev Regnskogfondet at det hvert år forsvinner regnskog på størrelse med halve Norge, og at det derfor haster med å få beskyttet de unike naturområdene.

Dette er også tilfellet for den norske regnskogen.

Beate Sundgård er rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og hun sier de kjemper for å bevare det som er igjen av regnskog i Norge.

– I løpet av de siste 100 årene har omtrent 80 prosent av regnskogen her til lands forsvunnet. I verste fall kan all regnskog i Norge være borte om 50 år, sier hun til NRK.

Det er opprettet en del vernereservater rundt omkring for å prøve og ta vare på det som er igjen.

– Kan finnes verdifulle ressurser

Forekomst av boral regnskog i Norge

Kartet viser forekomst av boreal regnskog i Norge.

For mange er det nok uvant å tenke på noe av den norske skogen som regnskog, men Holien forklarer hvorfor det er slik:

– Begrepet regnskog betyr jo at noe er fuktig, og dette er noe som kjennetegner regnskogen over hele verden. I den norske varianten finner vi mye bregner på bakken, det er skjegglav på trærne og vi finner også en del arter her som ikke finnes andre steder i Europa. Det er spesielt noen av de store løvtrærne som er svært viktige for denne skogen, sier forskeren.

Selv om det ikke kryr av eksotiske arter, så er det biologiske mangfoldet enormt i den norske regnskogen.

– Vi har nevnt noen av plantene, men det finnes også en rekke dyrearter. Dette er vanlige, norske arter som hare, ekorn og hjort. Men det er også en del hønsehauk i denne skogen, og de er ikke fullt så vanlige, sier Holien.

I dag er den norske regnskogen på rødlista over truede arter, og Beate Sundgård frykter at man kan gå glipp av nyttige ressurser.

– Tap av arter er et problem over hele verden. Det kan også finnes verdifulle ressurser i den norske regnskogen som enda ikke er oppdaga, sier hun.

Snirklete elv og trær

Regnskogen Amazonas i Brasil er verdens største.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK