Hopp til innhold

En bølge av sinne og kritikk skyller inn over milliardprosjekt i Trondheim

Ocean Space Center skal være med å redde Norge i fremtiden. Men naboer fortviler, og tidligere marintek-direktør tror deler av prosjektet blir en fiasko.

Ocean Space Center på Tyholt i Trondheim skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav.

Staten skal etter planen bruke 7,9 milliarder kroner på å bygge et nytt anlegg, blant annet bestående av to svære basseng.

En del av det gamle havforskningsmiljøet i Trondheim mener anlegget er bortkastede penger.

Naboer fortviler over tapet av park og akebakke, og frykter at støy og støv tvinger enkelte vekk fra hjemmene sine.

Lokalpolitikerne i Trondheim skulle vedta reguleringsplanen tirsdag – et viktig steg mot å realisere prosjektet. I stedet valgte de å kjøpe seg til tid over sommeren.

– Noen må kanskje flytte midlertidig

Marte Løvik (Sp) foreslo i bygningsrådet tirsdag å utsette behandlingen av reguleringsplanen. Forslaget ble vedtatt.

– Saken er viktig og komplisert – og det er mange innspill, sier Løvik.

Hun snakker først og fremst om de mange innspillene fra naboer. Fra folk som vil måtte bo lenge i anleggsområdet.

– Vi snakker flere år med spunting og sprengning. Hvis man har opplevd spunting og sprenging selv, kan man prøve å dra det ut i flere år og tenke om det er mulig å bo i det området. Noen må kanskje flytte midlertidig.

Det sier Frank Audun Kvamtrø, styreleder i Tyholts Ve og Vel.

I tillegg til støv og støy, er Kvamtrø og naboene fortvilet over å miste deler av «Spruten» – et park- og turområde med blant annet en akebakke.

På lang sikt gruer de seg til skyggen som vil hvile over dem fra et 15 meter høyt bygg.

Frank Audun Kvamtrø, styreleder i Tyholts Ve og Vel, står ute i et grøntområde på Tyholt i Trondheim. Han holder et papir hvor det står "tverrvegg, bassengfløy, høyde 15 meter, dybde 18 meter, bredde 55 meter, lengde 280 meter.

STØV OG STØY: Frank Audun Kvamtrø og naboene gruer seg til byggingen av Ocean Space Center i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

At Ocean Space Center skal ligge i et av Trondheims mest populære boligområder, er allerede besluttet. Dette er vedtatt å være det beste stedet.

Men det er ikke plasseringen som skaper bølger i fagmiljøet.

Mener det ikke er behov for milliard-basseng

Kaare Gisvold og Odd Faltinsen representerer en gruppe fagfolk med 40 års erfaring fra havforskning. Det er spesielt sjøgangsbassenget de er kritiske til.

– Vi mener det ikke er saklig behov for anlegget. Det markedet de påstår finnes, mener vi er høyst tvilsomt. Ikke-eksisterende, faktisk. De retter seg mot skip og skipsbygging. Det er simpelthen ikke fremtidsrettet, sier Gisvold, tidligere direktør og styreleder i Marintek. Marintek er nå en del av Sintef Ocean.

– Sjøgangsbassenget har i seg en lengde som kan forsvares ut fra det med å teste skip. Men markedet for skip er sterkt begrenset, sier Faltinsen, NTNU-professor i marin teknologi.

Kaare Gisvold og Odd Faltinsen står på en gressplen i fint sommervær. Gisvold iført brun blazer seg ned i telefonen sin. Faltinsen iført skjorte og jakke ser i kamera.

KRITISKE: Kaare Gisvold og Odd Faltinsen engasjerer seg mot dagens planer for Ocean Space Center på Tyholt i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Våren 2017 kom en utredning som konkluderte med at et nytt senter ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Men året etter la NTNU og Sintef frem noen endringer i prosjektet for staten. Da ble konklusjonen at det likevel var samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Gisvold og Faltinsen hevder de ennå ikke har sett god dokumentasjon på at Ocean Space Center vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge.

Illustrasjonsbilde som viser et stort område i Trondheim. Skravert i grønt ser vi hvor det svære Ocean Space Center skal ligge.

SKAL BYGGE NYTT: Dagens anlegg på Tyholt skal rives til fordel for det nye Ocean Space Center. Dette skal bestå blant annet av to svære basseng; et havbasseng og et sjøgangsbasseng.

Må ha nytt anlegg for å sikre fremtiden

Det er allerede havlaboratorium på Tyholt, på samme sted som det nye prestisjeprosjektet skal ligge.

Men anlegget er gammelt og mangelfullt, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean.

Ifølge ham er et nytt anlegg helt elementært for at Norge skal være verdensledende innen havforskning.

– Havindustri vil være en nøkkel til det nye arbeidslivet vi alle trenger for at velferdssystemet skal være bra. Vi har ikke sjans med dagens fasiliteter.

Johansen sier dagens havbasseng er utslitt. Og sjøgangsbasseng finnes ikke i dagens anlegg.

Han påpeker at flere uavhengige analyser konkluderer med at sjøgangsbassenget er det mest samfunnsmessig lønnsomme i hele det nye anlegget.

– Jeg har respekt for at noen synes det er faglig og markedsmessig dumt. Men jeg er helt sikker på at det de sier ikke er riktig, understreker Johansen.

Sverre Steen, professor og instituttleder ved Marin teknikk ved NTNU, sier Ocean Space Center er viktig for å utdanne fremtidens havforskere.

Vegar Johansen og Sverre Steen ved bassenget i dagens havbrukslaboratorium på Tyholt i Trondheim. De står og snakker sammen.

OCEAN SPACE CENTER TRENGS: Det fastslår Vegar Johansen (t.v.) og Sverre Steen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi trenger verdensledende laboratorier. Både for at studentene selv skal bli eksponert for laboratoriene, og for at de skal være i et miljø med verdensledende forskere.

Behandlingen av reguleringsplanen ble altså utsatt i bygningsrådet i Trondheim til 3. august. Reguleringsplanen skal endelig vedtas i bystyret 2. september.

NRK skrev først at sjøgangsbassenget skal koste halvparten av totalbeløpet for hele anlegget. Det stemmer ikke. NRK har sett utregninger fra Statsbygg som viser at bassenget ikke vil koste så mye.

For ordens skyld: NRK Trøndelag holder til på nabotomta til dagens Marinteknisk senter, der Ocean Space Center er planlagt.