Hopp til innhold

500.000 i erstatning

De etterlatte etter Eugene Obiora får erstatning av staten.

Obiora plakat
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Staten og Obioras etterlatte ble enige tirsdag ettermiddag om erstatningsbeløpet på en halv million kroner. Forhandlingene foregikk på kontoret til justisminister Knut Storberget.

– Vi har hatt en konstruktiv dialog gjennom hele dagen og fått til en løsning. Det synes jeg er viktig for å kunne bringe til veis ende en sak som har vært vanskelig for oss alle, sier Storberget til NTB.

Lettet over avgjørelsen

Familien til Obiora sier at de er svært glade for at det nå er kommet til en enighet:

– De er glad for å sette en sluttstrek i denne delen av saken, sier Frode Sullan, advokat for de etterlatte. Han presiserer at penger ikke kan erstatte tapet:

– Pengebeløpet er ubetydelig i forhold til det tapet de har lidt, men det markerer at staten tar ansvar for de etterlatte.

Eugene Obiora døde i forbindelse med en pågripelse utenfor Østbyen offentlige servicekontor den 7.spetember 2006. Politiet oppfattet ham som truende, og la ham i et såkalt mageleie under et basketak.

Ingen tjenestemenn ble straffet etter dødsfallet. Riksadvokaten henla saken i 2007, noe som vakte store reaksjoner blant folk. Spesialenheten for politisaker tar ikke selvkritikk for dette:

– Jeg kan ikke se noe som tilsier at vi burde ha vurdert saken anderledes.

Obiora etterlot seg to sønner på 15 og 21 år. En av de bor i Norge, den andre i Nigeria.

Artikkelen fortsetter under bildet!

Demonstrasjon mot henleggelsen av Obiorasaken i Trondheim sentrum

Demonstrasjon mot henleggelsen av Obiora-saken i Trondheim sentrum

Foto: Ida Sem Fossvik / NRK

– Har fått tilbake tilliten til Norge

Elvis Chi Nwosu er talsmann for Obioras to sønner. Han sier til NRK at oppreisningsbeløpet har stor betydning for de:

– Dette viser at det tross alt er rettsikkerhet i dette landet. De var meget glade for endelig å sette en sluttstrek.

Brøt menneskerettighetene

Sivilombudsmannen retter nå sterk kritikk mot politiets bruk av mageleie i forbindelse med

Obiora-demonstrasjon

Protest mot behandlingen av Obiora-saken

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

arrestasjonen. Det samme gjorde Spesialenheten for politisaker i 2007, sier lederen Jan Egil Presthus:

– Denne saken bar preg av systemsvikt når det gjaldt kunnskap om denne arrestasjonsmetoden, og vi ga jo også uttrykk for bekymring til om norsk politi hadde gode nok rutiner innenfor området arrestasjonsteknikk.

Sivilombudsmann Arne Filflet mener politiets maktbruk og bruk av mageleie under pågripelsen var brudd på menneskerettighetene:

– Kritikken går mot politidirektoratet og politihøyskolen som burde ha hatt bedre kjennskap til faren ved denne typen maktbruk.

– Vi kan bli bedre

Justisministeren vil ikke si om han er enig med sivilombudsmannen:

Ingen saker er like. I denne saken er det ikke konstatert noe straffbart forhold. Vi har likevel funnet grunn til å betale erstatning til det etterlatte på 500.000 kroner. Det gjelder særlig de som har mistet faren sin, sier Storberget til NTB.

– Det blir utbetalt erstatning i en sak som ikke er påvist straffbar. Hvordan påvirker dette de to politibetjentene som var involvert?

– Budskapet til dem er at vi kan bli bedre i tjenesten. Selv om det ikke er påvist en straffbar handling må vi vise at vi tar ansvar, sier Storberget til NRK.

Politimennene som pågrep Obiora

Politimennene som pågrep Obiora er ikke blitt straffet.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK