Nytt vekstregime for oppdrettsnæringen

Kysten skal nå deles inn i 13 soner der det kan tilbys økning i produksjonen i de områdene hvor oppdretterne gjør en god jobb, og holder lakselus og sykdomspresset nede.

Sjømatdagene på Hell

Det nye vekstregimet for oppdrettsnæringen får blandet mottakelse.

Foto: KJARTAN TRANA / NRK

Fiskeriminister Per Sandberg åpnet tirsdag Sjømatdagene på Hell med å innføre et nytt system for oppdretterne.

Produksjonsområdene blir inndelt etter «trafikklys» der grønt lys betyr at vekst bør tillates, gult at produskjonsnivået bør fryses, og rødt at produksjonsnivået bør reduseres.

– Det ser veldig bra ut

– Vi ser veldig positivt på måten de har lagt opp produksjonsområdene på nå. Det ser veldig bra ut, og er i henhold til slik vi vil ha det. Det gir oppdretterne en mulighet til å ta et ansvar for det området de produserer laks innenfor. Både når det gjelder lus, utslipp og alt, sier Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Frode Reppe Frøya Arbeiderparti

Frode Reppe i NSL er positiv til det nye systemet i oppdrettnæringen.

Foto: Petter Vidar Vågsvær

Hva er fordelen og kan gi vekst i dette systemet?

– Den største fordelen er at hvis oppdretterne er dyktige så får de vekst. Men har de ikke gode systemer innenfor produksjonsområdene så kan det bli problematisk, sier Reppe.

For hvis et oppdrettsanlegg gjør en dårlig jobb, så risikerer det å dra med seg hele det produksjonsområdet anlegget ligger i.

– Ja, det kan skje. Det er detaljer som må på plass, så vi må se på det. Vi må finne ut hvordan vi skal gjøre det slik at vi unngår at alle må ta støyten for en feil en annen har gjort.

Flere er skeptiske

Lisbeth Berg-Hansen, som er medeier i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen og tidligere fiskeriminister, synes produksjonsområdene virker store. Hun har problemer med å se hvordan det nye systemet skal fungere i praksis, og synes det ser ut som en teoretisk tilnærming.

Lisbeth Berg-Hansen

Tidligere fiskeriminister og stortingsrepresentant, Lisbeth Berg-Hansen er skeptisk til det nye systemet.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– I tillegg stiller jeg spørsmål om Mattilsynets tiltak oppi det hele. For de driver jo og tar ned produksjonen i enkeltanlegg på grunn av lus. Er dette noe som gjør at Mattilsynets vedtak blir nullet ut? At dette skal overta for det? Da blir jeg litt skeptisk. For jeg tror nok at det i enkeltområder fortsatt er behov for å kjøre litt knallhardt, sier Berg-Hansen.

Heller ikke Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er udelt positiv til det nye systemet. Han mener den nye havbruksforvaltningen går noen skritt i riktig retning, men at det fortsatt er mye som er uavklart.

– Ikke minst stiller vi spørsmål ved hvordan trafikklysene skal fungere. Hovedmodellen er den samme som de har presentert tidligere, og den er vi skeptisk til, sier Ystmark i en pressemelding.

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen vil tre i kraft 1. oktober 2017.