NRK Meny
Normal

Nytt helseforetak skal sikre ambulansedrifta

Styret for Helse Midt-Norge oppretter et nytt helseforetak som skal ansvaret for å ta over den private ambulansetjenesten i regionen.

Kolbjørn Almlid Gunnar Bovim

Styreleder Kolbjørn Almlid og adm.dir. i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim, mener de har funnet en løsning som kan bedre ambulansetjenesten i regionen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Den største utfordringa er å få alle parter til bli med på en positiv måte i alle endringene dette fører med seg. Men det skal vi klare. Målet er å få dagens gode ambulansetjeneste til å bli bedre, sier administrerende direktør for Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim.

I dag er det 12 private selskap som driver ambulansetjeneste i regionen. De har kontrakt fram til 1. januar 2013. Innen den tid må mye være på plass.

– Det er en svært krevende oppgave, sier Bovim.

Samarbeid er viktig

Omorganiseringa skal skje i samarbeid med kommunene. Det kan være som en del av Samhandlingsreformen som blant annet peker på at kommunene skal ha tilbud om øyeblikkelig hjelp.

– På den måten må skal vi sikre nærhet, videreutvikle ambulansetjenesten og tilbudet om øyeblikkelig hjelp, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid.

– Befolkninga skal ha trygghet for liv og helse når vi gjør endringer og fra 2013 driver ambulansene i offentlig regi,

Sikre overgangen

Det nye helseforetaket skal være på beina innen nyttår og skal være i funksjon ut 2014.

De skal blant annet få på plass avtaler om lønn og arbeidsvilkår, pensjonsavtaler og plassering.

– Ansatte skal vite at de blir godt ivaretatt, sier Bovim.

– Først vil jeg si at vi har en god ambulansetjeneste. Nå kan den bli bedre gjennom et samarbeid med kommunen og sykehusene og det som er det mest desentraliserte helsetilbudet, nemlig ambulansene. De skal ha folk om bord som kan gi hjelp så rask som mulig. Ambulansen skal ikke bare være en transport til sykehuset.

Ambulanse, Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge mener de skal skape en bedre ambulansetjeneste i samarbeid med kommunene.

Foto: NRK

Omfattende arbeid

Det var i sommer styret i Helse Midt-Norge vedtok at helseforetakene skal overta driften av ambulansene i regionen. Det betyr overtakelse av 66 ambulansestasjoner i tre fylker og mer enn 80 kommuner. Det har vært 12 private ambulanseselskap som har stått for driften så langt. Til sammen er det snakk om 700 ansatte.

Kostnadskonmtroll

– Dette koster mye hvert år, og vi må kjøpe ambulanser. Totalt kommer vi ikke til å bruke veldig mye mer ressurser. Men noe blir annerledes for de ansatte. Vi må samordne lønnsforholdene og pensjonsavtalene og arbeidsvilkårene, seri Bovim.

Hva dette betyr av endringer på budsjettet, eller for å si det på en annen måte, hvor pengene skal hentes fra, er ikke spikret ennå. Det skjer trolig senere i november.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.