Vil være i verdenstoppen på vannkraft

– Vannkraftbransjen trenger tusenvis av nye fagfolk, sa olje- og energiminister Tord Lien da han åpnet Norsk vannkraftsenter i Trondheim.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet Norsk senter for vannkraft i Trondheim.

Olje- og energiminister Tord Lien (tv) klarte å få i gang turbinen da han åpnet Norsk vannkraftsenter. Han sa blant annet at vannkraftteknologi kan bli en viktig eksportartikkel, ikke minst til Afrika. Her sammen med leder av Norsk vannkraftsenter, professor Ole Gunnar Dahlhaug.

Senteret er et samarbeid mellom NTNU, vannkraftbransjen, norske myndigheter, Norges vassdrags- og energidirektorat og Energi Norge. Og de skal knytt til seg flere samarbeidspartnere fra flere områder.

Poenget er å utvikle kompetansen innen vannkraft.

– Vi trenger robuste fagmiljøer, sa Lien under åpningsseremonien.

Hans visjon er klar.

– Økt kunnskap er viktig for å utnytte egne ressurser riktig og tilby den til andre land. Det vil gi norsk industri konkurranseevne, sa Lien til fagfolk, næringslivsrepresentanter og til studentene.

Få studenter

Tord Lien

Vi trenger flere studenter med riktig kompetanse innen vannkraft, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Det er ikke tvil om at fagfeltet vannkraft har slitt med å få nok studenter innen faget. Det skjer samtidig som næringa selv understreker at de mangler fagfolk. Det er en av grunnen til at næringa selv har stått på for å få til et slikt senter.

– Ja, søknadene til studier innen vannkraftteknologi har gått ned, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

– Og det skjer selv om vi er dyktigst i verden på vannkraft.

Hans budskap er som olje- og energiministerens. Kunnskapen trengs for å få mest mulig ut av egne ressurser og skape teknologi og kompetanse i verdenstoppen.

– Dette senteret vil bidra til bedre rekruttering for sikre at vi får den kompetansen vi trenger, sier Lien.

– Enormt potensial

Studentersang NTNU.

Studentene slo til med kraftig sang for å markere åpninga av den nye senteret ved NTNU.

Foto: Linda Tollan Berntsen

– I Norge er 95 prosent av energiproduksjonen vannkraft og det skjer mer innen feltet. Norge har halvparten av Europas vannkraftmagasin, sier Lien.

– Potensialet er enormt. Regjeringa vil øke verdien av norsk vannkraftressurser og teknologi.

Et av de store markedene han ser for seg er Afrika. Der kommer det til å skje mye.

– Afrika elektrifiseres og det er bedre det skjer med norsk vannkraftteknologi enn med for eksempel kull, sier Lien.

Han tror det blir mer utbygging, men ikke nødvendigvis så mye i Norge.

– Vi må ta debatten om veien framover nå. Klimaet blir uansett villere og våtere og da må være riktig rustet.

Tord Lien på NTNU

Tord Lien fortalte om regjeringas visjoner for vannkraft og Norsk vannkraftsenter som er etablert på NTNU i Trondheim.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK