NRK Meny
Normal

Nytt slag på Stiklestad

Sterke krefter på Stiklestad ønsker å fjerne prisbelønnet spelnemndsleder Leif Johannes Sagen. I dag ble det kjent at han får fortsette.

Leif Johannes Sagen fortsetter som spelnemdsleder selv om sterke krefter på Stiklestad ønsker å få ham fjerna.

Leif Johannes Sagen fortsetter som leder i Spelnemnda. På tross av at sterke krefter på Stiklestad vil ha ham ut.

På Stiklestad er det kamp om hvem som skal lede de over 800 frivillige i Spelet om Heilag Olav. Ifølge Trønder-Avisa ønsker sterke krefter å fjerne den mangeårige lederen for Spelnemnda, Leif Johannes Sagen.

Ny nestleder valgt på lukket møte

I august i år trakk Hilde Gunn Slottemo seg som nestleder i Spelnemnda, og tre av de resterende medlemmene i komiteen truer også med å trekke seg om ikke Sagen går av som leder.

Formannskapsmøtet i Verdal var lukka da det skulle velges ny nestleder torsdag formiddag. På møtet var også lederstriden i Spelnemnda et tema.

Den som fikk nestledervervet var Petter Bjartnes. Vedtaket ble gjort med åtte mot én stemme. Bjartnes har tidligere gått ut offentlig og støtta lederen Leif Johannes Sagen.

– Det er ikke vår jobb å dele ut karakterer til hvordan folk i frivillighetsapparatet gjør jobben sin. Generelt sett er jeg fantastisk imponert over innsatsen de frivillige på Stiklestad gjør, sier ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, på spørsmål om hvor fornøyd han er med ledelsen i Spelnemnda.

Petter Bjartnes

Ny nestleder i Spelnemnda på Stiklestad, Petter Bjartnes.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Har pågått siden i sommer

For et par uker siden mottok Sagen, på vegne av de frivillige i Spelet om Heilag Olav, årets frivillighetspris.

– Hvis noen mener at jeg har gjort noe kritikkverdig burde det ha kommet på et annet tidspunkt. Dette er dårlig timing, sier Sagen.

Striden om hvem som skal lede de frivillige startet for alvor i sommer. Styret ved Stiklestad Nasjonale kultursenter har vedtatt at det blir nattforestillinger også neste år, uten at lederen for de frivillige var innkalt til møtet.

– Det kom overraskende på meg, men når jeg nå har fått oversikt over hva dette dreier seg om, har jeg bestemt meg for å fortsette som leder. Så får vi løse dette på best mulig måte, sier spelnemndslederen.

Betent konflikt

Det er mange konflikter i saken. Noen mener det handler om personen Leif Johannes Sagen, mens andre mener det handler om hvem som skal eie Spelet: Stiklestad nasjonale kultursenter eller Verdal kommune.

Enkelte mener at konflikten kan bunne i hvorvidt Stiklestad skal åpne for å være et multikulturelt sentrum. Uansett er det ingen tvil om at saken er betent.

– Dette er ikke første gangen det stormer rundt Stiklestad og Spelet. Dette kan vi mye om, og dermed kan vi også mye om konflikthåndtering, sier Sagen.

Håper på ro i kulissene

Marit Voll i Senterpartiet var den eneste som stemte mot da Petter Bjartnes ble valgt til ny nestleder i Spelnemnda torsdag.

– Vi har bedt ordføreren om å rydde opp i frivillighetsapparatet, og jeg er bekymra over at vi bare oppnevner nestleder uten å legge klare føringer for hva som skal skje videre. Jeg er spent på hva resten av Spelnemnda vil gjøre nå, sier Voll.

Men ordfører Iversen er svært fornøyd med at formannskapet valgte en nestleder med over 50 års ansiennitet fra spel-jobbing på Stiklestad, og håper dette kan bidra til å roe gemyttene.

– Frivillighetsapparatet på Stiklestad har vunnet den nasjonale frivillighetsprisen og neste år er det 60- årsjubileum for Spelet om Heilag Olav. Nå forventer jeg at alle aktører setter Spelet fremst, og at det blir ro rundt lederkonflikten, sier ordfører Iversen.