Nytt håp for 110-sentral

Regjeringen vil vente med å slå sammen brannsentralene i landet inntil den nye politireformen er avklart. 110-sentralen i Nord-Trøndelag, som sto i fare for å legges ned, er dermed fredet inn til videre.

110-sentralen i Namsos

110-sentralen i Namsos dekker hele Nord-Trøndelag og er en av nødsentralene som på sikt kan bli lagt ned.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det er godt nytt for oss. Nå får vi konsentrere oss om å planlegge det nye nødnettet, og så får vi håpe at sentralen får bestå også i framtida, sier leder for 110-sentralen i Namsos, Ståle Ruud .

– Fornuftig at det skal henge sammen

Det har de siste årene vært mye usikkerhet rundt framtida til brannsentralene i Norge. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap har ønsket å slå sammen flere nødsentraler. Av i alt 20 sentraler for brann og redning, ville direktoratet legge ned ni.

I Trøndelag har det vært aktuelt å legge ned 110-sentralen i Namsos, som dekker hele Nord-Trøndelag.

Brannbil

Det brenner et blått lys for flere av landets 110-sentraler.

Foto: Halvor Mykleby/NRK

I et brev til alle kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skriver imidlertid Justis- og beredskapsdepartementet at de så langt som mulig ønsker at politidistriktene og 110-regionene skal være identiske.

– Vi er glade for at departementet nå sier at alt reformarbeidet skal ses i sammenheng. Vi synes det er fornuftig at utforming av framtidige strukturer innenfor politi, brann og nødalarmtjeneste skal henge sammen, sier Ruud.

LES: Brannsjef kritisk til 110-rapport

Avklaring kan ta flere år

Nå får Ståle Ruud og hans mannskap tid til å konsentrere seg om innholdet i tjenesten de skal levere.

– Vi vil gjøre det som er nødvendig for å klargjøre for det nye nødnettet, både på sentralen og ute i kommunene.

Det gå flere år før saken endelig blir politisk avklart. Arbeidet med politireformen er ventet å ta lang tid, og i Namsos håper Ståle Ruud at sentralen vil bestå også etter at politikerne har sagt sitt.

– Vi håper at vi fortsatt skal kunne gjøre en god jobb for de brannvesen vi betjener, og bidra til en god sikkerhet for innbyggerne i regionen, sier han.

LES: – Fornuftig å endre 110-strukturen