NRK Meny
Normal

Fare for flom og skred

NVE har sendt ut flomvarsel for Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Regn og snøsmelting kan gi både oversvømmelser og jordskred.

Flom levanger

Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier.

Foto: Tor Aage Hansen

Flomvarslingstjenesten ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om store nedbørsmengder de nærmeste dagene.

– Det kan oppstå lokale oversvømmelser i tettbebygde strøk hvis ikke sluk og avsløpsrør greier å ta unna vannmengdene, sier vakthavende hydrolog ved NVE Ingeborg Kleivane til NRK.

Store nedbørsmengder

Nedbøren vil først komme til Møre og Romsdal. Trøndelag er ventet å få mest nedbør fra onsdag kveld, og det er Nord-Trøndelag som får de største nedbørsmengdene. Nedbøren er hovedsaklig ventet som regn under ca 1000 m.o.h.

Regn i kombinasjon med snøsmelting vil føre til raskt økende vannføring i bekker og mindre vassdrag. I vassdrag med is vil det være fare for isgang, melder NVE.

– Har folk grunn til å være engstelige?

– Jeg vil heller si at folk bør bære oppmerksomme, både i forhold til jordskred og oversvømmelser, sier Kleivane.

Fare for jordskred

NVE melder også om fare for jordskred, spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekkeløp.

– Jordskredfaren er størst i forbindelse med gravearbeid og lignende som kan gjøre en skråning ustabil, sier Kleivane.

Det er kombinasjonen av regn og snøsmelting på allerede vannmettet jord som kan gi jordskred.

– Jordskred kan også utløses når vannføringa i bekker øker brått og vi får mer erosjon i elvebredden, sier hydrologen.

Trondheim bydrift åpner avløp

Folk fra Trondheim bydrift jobber for å åpne opp avløp rundt om i byen.

Foto: NRK

Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n