Nytt arkeologisk funn

Arkeologer har avdekket et stort lasteskip fra 1700 tallet på Bakklandet i Trondheim.

Skip funnet på Bakklandet
Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Det skjedde i forbindelse med rivningen av Fische-bygget, hvor det etter planen skal bygges leiligheter.

Spennende

- Dette er veldig spennende, sier marinarkeolog Fredrik Skoglund. Han kan vise fram utgravde deler av et seilskip som sannsynligvis er brukt til frakt. Det er anslagsvis 12 meter i bredde og 30 – 40 meter langt og bygd i tre.

Skip funnet på Bakklandet
Foto: Juliet Landrø / NRK

Godt bevart

I denne omgang er bare en liten del av skipet gravd opp. Det blir undersøkt og fotografert. Det er også tatt opp deler av skipet. Resten blir liggende til eventuelle framtidige utgravninger.

- Trolig kan dette funnet knyttes opp imot et skipsverft som lå her fra 1779 til 1895, sier Skoglund. Han tror de har funnet bunnseksjonen av skipet og at dette har blitt brukt som slipp for overhaling av mindre båter.

Skip funnet på Bakklandet
Foto: Juliet Landrø / NRK