Nyskapende for hele Skandinavia

Det blir todelt ledelse når Trøndelag slås sammen til ett fylke. – Helt nytt i Skandinavia, sier forsker Espen Leirset.

Trondheim og Steinkjer

Nye Trøndelag skal ha sin politiske ledelse i Trondheim. Administrasjonen skal sitte i Steinkjer. Det er unikt og nyskapende i Skandinavia, sier forsker Espen Leirset.

Foto: NRK

Mens nye Vestlandet fylke vil samle både politisk og administrativ ledelse i Bergen, har man i Trøndelag bestemt at det skal bli en todeling når nord og sør slås sammen til ett fylke 1. januar 2018. Politisk ledelse skal sitte i Trondheim mens administrasjonen skal være i Steinkjer.

– Unikt

Det er unikt for Skandinavia, ifølge forsker Espen Leirset, som jobber på Nord universitet. Han forsker på politisk organisering og følger trøndelagsmodellen nøye, og sier det blir svært spennende å se hvordan den nye fylkeskommunen i Trøndelag vil fungere.

– Så vidt jeg vet er det ingen andre fylkeskommuner i Skandinavia som har en slik lederskapsmodell. Jeg vil bli overrasket hvis det blir noe mal for andre, men det interessante med Trøndelag, er at man har valgt å gjøre noe helt nytt for å få til en sammenslåing, sier han.

– Motmakt til Trondheim

Han tror Bergen er en mer naturlig hovedstad for vestlendingene, enn hva Trondheim er for trøndere.

– Bergen er et mer entydig senter også for Sogn og Fjordane enn det Trondheim er for iallfall deler av Nord-Trøndelag. Mange i Sogn og Fjordane vil nok føle at Bergen er en klar hovedstad og nærmeste storby for dem. I Nord-Trøndelag har vi flere byer som på en måte er en motmakt til Trondheim, sier han.